Evaluering af E-sundhedsobservatoriets Årskonference 2012

Hvordan bedømmer du konferencen sammenlignet med lignende arrangementer med hensyn til de angivne punkter?
Meget dårligDårligNeutralGodMeget god
Mulighed for at præge indholdet på konferencen?
Mulighed for at være i dialog med oplægsholderne?
Mulighed for at være i dialog med de øvrige deltagere?
Mulighed for at inddrage egne erfaringer?
Mulighed for at fortolke og forstå oplæg?
Dit udbytte af at have deltaget?

Kommentarer

Valgte vi rigtigt i de mange forskellige beslutninger, vi har truffet, da vi planlagde arrangementet i år? Skal vi gøre noget anderledes til næste år? Har du nogle idéer og forslag, vi kan bruge i planlægningen af næste års arrangement - det vil vi meget gerne høre din mening om.

Kommentarer til det faglige
Forslag/kommentarer til den praktiske afvikling af konferencen.