Brugerne udviklede og videreudvikler i samarbejde med virksomheden et kritisk informationssystem til en intensiv afdeling

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Elsebeth Haunstrup
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Dagmar Beck
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Medtech Innovation Center
E-mail: 
db@mtic.dk
Navn: 
Gitte Kjeldsen
Stilling: 
Project Manager
Firma/organisation: 
MedTech Innovation Center
E-mail: 
gk@mtic.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Critical Information System er udviklet i tæt samarbejde med klinikere for at optimere processer og kvalitet samt sikre at det passer ind i de kliniske arbejdsgange.
2: 
Brugerinddragelsen i systemet foregik i udviklingen af systemet, men vil også foregå fremadrettet. Fx. giver en online funktion klinikerne mulighed for tilbagemelding til leverandøren.
3: 
Systemet giver muligheden for - i loop - hele tiden at følge og evaluere effekten af de forbedrede eller nye arbejdsgange ifm. pleje af patienterne. Systemet opdateres ift. nye kliniske procedurer.

På baggrund af midler fra det daværende ABT-Fonden har Hospitalsenheden Horsens de sidste to år undersøgt, om et Clinical Information System (CIS) på intensivafdelingen kan bidrage til at højne kvaliteten og øge effektiviteten.

CIS består af følgende fire moduler; et journal modul, et medicinerings modul med informationer om patienternes medicinforbrug, et observations modul til hjælpemidler,  som respiratorer og pumper og endeligt et business intelligence (BI) modul , der giver mulighed for at få indblik i fx kapacitetsudnyttelse.

Der har hele vejen igennem projektet været en tæt inddragelse af brugerne både i forhold til uddannelse, indholdet i it-løsningen, implementeringen og anvendelsen af systemet, samt ikke mindst i tilpasningen af produktet til afdelingen og afdelingens processer. Da projektet startede, var der kun en begrænset mængde tjeklister i systemet. Inden implementeringen var alle afdelingens tjeklister oprettet.  Herefter testede systemets brugere dem og gav løbende tilbagemeldinger, hvorefter de nødvendige tilpasninger kunne foretages

CIS giver hospitalet nye muligheder for at analysere data og dermed se årsagssammenhænge, som kan optimere behandlingen. De mange data giver klinikere og ledelse et bedre indblik i patienter, diagnoser, medicinforbrug og udvikling i behandlingen. Det er blevet muligt at følge, hvorledes behandlingsprocedurer implementeres, f.eks. om alle punkter i tjeklisterne ifm. Patientsikkert Sygehus udføres og i givet fald, om implementeringen af proceduren giver et bedre klinisk resultat for patienterne.

Sygeplejersker og læger på intensivafdelingen har oplevet et kvalitetsløft efter implementering af CIS. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med klinikere for at optimere processer og kvalitet samt sikre at det passer ind i de kliniske arbejdsgange.Klinikerne opdaterer løbende systemet ift. afdelingens kliniske procedurer . Vha. BI-modulet følges effekten, hvilket giver muligheden for at tilpasse afdelingens procedurer.  

Systemet giver muligheden for i loop hele tiden at følge og evaluere effekten af indførelsen af forbedrede eller nye arbejdsgange ifm. pleje af patienterne. Klinikerne opdaterer løbende systemet ift. afdelingens kliniske procedurer . Vha. BI-modulet følges effekten, hvilket giver muligheden for at tilpasse afdelingens procedurer.  

Det er blevet muligt at få et hurtigt og godt overblik over de mange observationer, der opsamles i systemet,. Systemet viser meget tydeligt, om der er kritiske punkter i sygeplejerskernes tjekliste, der ikke er udfyldt, hvilket gør det nemt i sygeplejerskens travle hverdag at sikre, at patientplejen er udført efter afdelingens standard.

Den automatiske dataopsamling og det konstant opdaterede væskeskema er områder, der før indførelsen af CIS, tog en del af sygeplejerskernes tid at registrere og holde opdateret. Den tid, der nu er frigivet, er blevet udnyttet til øget patientpleje dokumenteret ved indførelsen af flere tjeklister og  optimering af  eksisterende tjeklister.  Den sparede tid for sygeplejerskerne anvendes til pleje og observation af patienterne. Helt specifik har projektet ”Patientsikkert Sygehus” medført indførelsen af  nationale tjeklister, der via BI-modulets dokumentationsdel har kunnet påvise et kvalitetsløft.

Før installation af systemet på 10 intensivsenge, er der blevet foretaget en førmåling på intensivafdelingen i forhold til ressourceforbrug og arbejdsgange, så man efterfølgende har kunnet analysere på løsningens betydning for afdelingen. CIS blev installeret på de 10 senge, medarbejderne blev uddannet og lægerne udviklede medicinmodulet, så det passede til afdelingen.