Hvordan kan brugerne hjælpe hinanden med implementering og anvendelse af EPJ? Case om MidtLink og brugerdrevet support community til EPJ

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lærke Ullerup
Stilling: 
Partner
Firma/organisation: 
Wemind A/S
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Ole Kassow
Stilling: 
Partner
Firma/organisation: 
Wemind A/S
E-mail: 
ole@wemind.dk
Navn: 
Ivan Damborg Jensen
Stilling: 
Sundheds-it chef
Firma/organisation: 
Sundheds-it, Aarhus Universitetshospital
Navn: 
Gert Sørensen
Stilling: 
Hospitalsdirektør
Firma/organisation: 
Aarhus Universitetshospital
E-mail: 
gertsoer@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vi skal gentænke vores processer og mentale modeller for videndeling og samarbejde på hospitaler - brugerne vil gerne hjælpe hinanden og det skaber relationel koordination
2: 
Brugerne vil gerne hjælpe hinanden. Det er en helt naturlig proces som foregår hele tiden. Det nye er at vi kan sætte strøm til og gøre viden aktiv for et større netværk og dermed spare tid og penge
3: 
Hvad kan man ellers forestille sig at et brugerdrevet community kan bruges til i e-Sundhed - Arbejdsmiljø, patient empowerment og utilsigtede hændelser er blot nogle af mulighederne. Hvad tror du?

MidtLink er et socialt netværk som vender op og ned på den måde vi traditionelt tænker på support systemer. MidtLink er en ny måde at tænke samarbejde og videndeling på? MidtLink er stedet hvor brugerne hjælper hinanden med EPJ. MidtLink skaber relationer på kryds og tværs af fagligheder, afdelinger og matrikler. 

Istedet for at ringe til en helpdesk når brugerne på Aarhus Universitetshospital har brug for hjælp med EPJ kan de nu spørge en af deres kolleger istedet på det brugerdrevne support community MidtLink. Der er nemlig en stigende tendens til at brugere (og patienter) i højere grad lytter til mennesker der ligner dem selv. 

Ideen bag MidtLInk handler om at sætte videndeling og samarbejde frit ved at gøre brug af den kollektive intelligens. Fokus er på at aktivere og mobilisere den viden der allerede findes i netværket og øge antallet af værdiskabende relationer. Forskning viser at når man gør det og hjælper hinanden får man markant højere patienttilfredshed, har færre indlæggelser og gladere medarbejdere. 

Indlægget vil præsentere ideen og konceptet bag MidtLInk samt fortælle konkret om anvendelsen på Aarhus Universitetshospital i forbindelse med implementering af EPJ i foråret 2012. Til oktober vil der foreligge flere dugfriske resultater og fortællinger omkring hvordan MidtLink hjælper til support af EPJ i en travl hverdag. Derudover vil indlægget også komme ind på processerne og den utraditionelle måde at lancere MidtLink på. Det er nemlig udfordrende for hospitalerne at tænke samarbejde og videndeling på denne sociale og kollaborative måde, da det medfører et nyt syn på viden og autoriteter.

Se en kort introduktion til MidtLink her: http://vimeo.com/37723218

Wemind har sammen med AUH udviklet MidtLink, der også bliver taget i anvendelse af flere af regionens hospitaler.