Klinisk Oversigt over e-journal data skal hjælpe i planlægningen af patientforløb

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Ulrich Andersen
Stilling: 
Afdelingslæge
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anette Dahl Høm
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Jens Rahbeh Nørgaard
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
jrn@medcom.dk
Navn: 
Anette K. Østerkjerhuus
Stilling: 
Afdelings sygeplejerske
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Ulf Nielsen
Firma/organisation: 
Nhumi
E-mail: 
ulf@nhumi.com
Navn: 
Espen Semb
Stilling: 
System arkitekt
Firma/organisation: 
Imatis
Navn: 
Carsten Vrang
Stilling: 
ledende overlæge
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Data-navigation er essentiel i en verden hvor adgangen til information vokser eksplosivt
2: 
E-jounal data kan nu tilgås via webservice
3: 
I et sammenhængende klinisk overbliks-IT-system skal det være muligt at hente relevante kliniske vejledninger og anvende indholdet til at instantiere standardforløb i een arbejdsgang

Motivation

Udviklingen i informations og kommunikations teknologien regionalt og nationalt tilbyder i disse år i stigende grad adgang til data fra mange enkeltstående systemer.

Hvis denne information skal bidrage til at imødekomme kravene om effektivisering og kvalitetsforbedring af sundhedsydelserne kræver det filtrering og sammenstilling af informationen på måder, der rækker ud over de enkelte fødesystemers egen perspektiver.

Der er derfor brug for nye navigationsredskaber, der kan lede brugerne hurtigt og præcist frem til kontekst-relevante data og dermed beskytter mod informations-overload.

Planlægningen af patientforløb bør sikre en ensartet behandling på det højest mulige niveau.  

Problem

Den lette adgang til store mængder af data truer med at begrave brugerne i information. Forholdet mellem signaler og støj truer med at skabe forvirring i stedet for viden. Herunder at instrukser forbises med risiko for at patientsikkerheden forringes.

Indlægget

Efter en kort orientering om projekt Klinisk Overblik bliver systemet demonstreret. Der er tale om et system der anvender e-journaldata, tilgår dem via en sikker webservice, klassificere informationen vha en standard terminologi og viser dem i en web-distribueret applikation sammen med blandt andet. vejledninger og instrukser.

Løsningen er en kombination af:

  • Et nationalt data-repository (e-journaldata)
  • Webservice til  (Medcom)
  • Terminologiservice (Nhumi)
  • Vejledningsservice
  • Brugergrænseflade (Imatis)

Data forbliver i kilden, men vises i lokale systemer ved hjælp af diverse services. Hermed instantierer systemet den nationale sundheds-it-strategi.

Vi gennemgår et konkret patienforløb fra ankomst på sygehuset, til udarbejdelse af de første planer. Der vil være fokus på præsentationen af data og deres sammenstilling.

I løbet af gennemgangen vil det blive tydeligt at der har været fokus på enkelthed for brugerne, selvom udviklingen har været kompliceret.

Afslutningsvis opsummeres nuværende anvendelsesgrad og klinikernes accept af systemet. Envidere vil statistikker fra e-jounal loggen kortfattet blive gennemgået.