Mobil EPJ – Brugerinddragelse i prototypeudvikling

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Susanne Wollsen
Stilling: 
Etnograf
Firma/organisation: 
Alexandra Instituttet - Pervasive Healthcare
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Tommy Midtgaard
Stilling: 
Ledende overlæge
Firma/organisation: 
Regionshospitalet Randers
E-mail: 
tommjens@rm.dk
Navn: 
Suheil Andreas Salamon
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Regionshospitalet Randers
Navn: 
Henrik Waarsøe Nielsen
Stilling: 
Systems Engineer
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem brugere, etnografer, domæneeksperter og udviklere har sikret en meningsfuld og brugervenlig mobil adgang til Columna EPJ.
2: 
Metoder til brugerinddragelse, hurtige prototyper og en stærk iterativ udviklingsproces har sikret fremdrift og kvalitet i løsningens kliniske understøttelse.
3: 
Prototyperne udmunder efterfølgende i et egentligt produkt.

Beskrivelse af oplæggets indhold

I oplægget præsenteres erfaringer fra to projekter, hvor Regionshospitalet Randers, Caretech Innovation, Capgemini og Systematic har samarbejdet om at udvikle adgang til Columna EPJ via mobile enheder. Oplægget præsenterer konkrete eksempler på, hvordan feltstudier og brugerinddragelse samt et tæt samarbejde mellem brugere, etnografer, domæneeksperter og udviklere har været essentielt i sikring af fremdrift i processen fra prototyper til et klinisk meningsfuldt produkt. I oplægget vil en etnograf, en udvikler og en bruger præsentere deres perspektiver på processen. Brugerperspektivet og brugeroplevelsen præsenteres af en kliniker, der har anvendt prototyperne i sit daglige arbejde. Ydermere præsenteres mulighederne i de udviklede prototyper samt deres betydning for den kliniske praksis.

Belysningen af den nuværende praksis på hospitalet kombineret med forståelsen af kliniske arbejdsgange har været væsentlig for at kunne udvikle prototyper, der på en meningsfuld måde understøtter klinisk praksis. Projektet er i høj grad baseret på brugerinddragelse både i forhold til teknologiens design og funktionalitet. Inddragelsen af brugere er dog foregået på en måde, hvorpå det involverede hospital ikke har skullet investere personaleressourcer i projektet. Prototyper af varierende kompleksitet og funktionalitet fra tidlige papir-mock-ups til wireframes og funktionelle prototyper er blevet anvendt til at inddrage brugerne, og det har haft en positiv effekt på deres engagement og ejerskabsfølelse over den udviklede løsning. Inddragelsen af potentielle kommende brugere såvel som et tæt samarbejde mellem brugere, etnografer, domæneeksperter og udviklere har desuden mindsket risikoen for fejl i design af løsningen. Samarbejdet har skabt grundlag for en solid fælles referenceramme i projektgruppen, og den stærke iterative udviklingsproces har været medvirkende til at sikre succes og fremdrift. Længerevarende testforløb kombineret med feltstudier har desuden sikret en god forståelse for, hvordan teknologien finder anvendelse, og hvilke konsekvenser indførelsen af teknologien kan have for praksis.  

Motivation: Hvorfor mobil adgang til EPJ-data?

En stor del af de sundhedsprofessionelles kerneydelser er relateret til patienterne på stuerne og ikke på kontorerne ved PC’erne. Sundhedsprofessionelles arbejdsplads er derfor ikke afgrænset til det fysiske sted, hvor der som udgangspunkt er adgang til de nødvendige kliniske data. Projekterne har derfor søgt at udforske og frembringe mulige løsninger til, hvordan anvendelsen af mobile teknologier kan bidrage til at lette sundhedsprofessionelles arbejdsgange ved at gøre deres arbejde mere mobilt og ved at give mulighed for at håndtere data, når data behøves, og når data opstår.

Med mobil adgang til EPJ-data udvides klinikernes adgang til data, uanset hvor de befinder sig på hospitalet, og muligheden for at løsrive sig fra de stationære arbejdspladser og arbejdsgange på farten øges. Det medfører en større mulighed for at have et opdateret overblik over patienters data og kan være medvirkende til at mindske dobbeltdokumentation, idet de sundhedsprofessionelle kan inddatere data, hvor disse fødes. Klinikernes mulighed for at reagere hurtigt i akutte situationer øges ved hjælp af mobilenhedens notifikationsmuligheder, for eksempel når nye prøvesvar på en patient er klar. Mobil adgang til EPJ-data kan desuden medføre et øget samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, idet de to parter kan kommunikere om patientens tilstand ud fra opdaterede journaldata på den mobile enhed.

 

60 Fotograf: John Bräuner. Patient og læge i dialog om patientens prøvesvar