Små udfordringer kan blive til store problemer! KMD og lægeforeningens bud på systematisk brugerinddragelse i It udvikling og implementering

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mads Stampe Frederiksen
Stilling: 
Forretningskonsulent
Firma/organisation: 
KMD Healthcare
E-mail: 
mfr@kmd.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Peder Klement Jensen
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Bispebjerg Hospital/Lægeforeningens IT-udvalg
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
KMD har som andre leverandører oplevet udfordringer i udvikling og implementering af ny IT.
2: 
Mange af de udfordringer vi møder i udviklingen af IT, skyldes ofte en manglende detalje indsigt i brugerens hverdag og behov. Her skal vi gøre det bedre.
3: 
KMD Healhcare og Lægeforeningens IT udvalg giver et bud på, hvordan brugere og IT udviklere sammen kan udvikle bedre IT. Det er bl.a. ved at udnytte SCRUM til fulde og inddrage brugerne på nye måder.

Vi er nødt til at få styr på brugerinddragelsen i IT udvikling og implementeringen. Fejlslagne IT systemer taler desværre deres alt for tydelige sprog. Vi har ikke råd til andet. For vi ved jo godt, at jo længere henne i udviklingsprocessen, der bliver foretaget ændringer, jo dyrere bliver det.

IT systemer udvikles tit i monofaglige udvikler teams, hvor slutbrugerne måske slet ikke inddrages før i de sidste faser af udviklingsprocessen. Når IT udvikling skal gå rigtig stærkt skrives kravspecifikationerne måske udelukkende af IT leverandøren. IT leverandørens fornemmeste opgave er således at kunne sætte sig i kundens sted og forstå behovene (krav) ligeså godt som kunden. Men gør vi det godt nok?

KMD har på egen krop mærket, hvordan små praktiske problemstillinger ikke var analyseret godt nok fra starten og giver meget tidsspilde i implementeringsfasen. Når vi fx udvikler IT til den ældste del af befolkningen er det ikke nok at teste et produkt i et almindeligt lukket test miljø hos leverandøren. Vi skal tidligt ud i felten og opleve, hvordan den ældres hjem er indrettet, hvor mobil vedkommende er, og hvilke muligheder de har for at håndtere IT hjælpemidler. Vi kan se, at en manglende detail indsigt og grundig forståelse for brugerens arbejdsgange og kontekst kan føre til udfordringer længere henne i udviklingsprocessen. Vi har længe arbejdet med brugergrupper, teknikgrupper og ansætter løbende medarbejdere med domæne kendskab. Men vi vil også gerne arbejde med introduktion af metoder til bedre at kunne analysere brugerens behov og kontekst.

Agile udviklingsmetoder såsom scrum har potentiale til at kunne håndtere brugerinddragelse i dele af udviklingsprocessen. Vi er i KMD i gang med at udnytte det fulde potentiale i scrum metoden. Men det stiller også krav til kunden, da der skal investeres tid i denne del af processen. Tid der kan være svært at få ledelsesmæssig opbakning til.

Brugerinddragelse handler selvfølgelig ikke kun om udviklingsfasen. I implementeringsfasen ser vi et stort behov for inddragelse af både ledelseslaget og frontlinie medarbejdere. Den ledelsesmæssige forankring hos kunden skal bl.a. sikre at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejderne og allokering af brugere, der kan vedligeholde systemerne ved opdateringer o.lign.

KMD er selvfølgelig ikke den eneste aktør, der gerne vil arbejde mere systematisk med brugerinddragelse. Mange steder ser vi et ønske om øget brugerinddragelse - både hos leverandører og kunder. Lægeforeningens It-udvalg har netop offentliggjort en IT-politik: IT på sundhedsvæsenests betingelser. Der argumenteres for en professionalisering  af brugerinddragelsen ved udvikling og implementering af sundheds-it. Udgangspunktet er, at sundheds-it i dag ikke udvikles til den kontekst, den skal bruges i. Udviklingen af sundheds-it skal have fokus på patientforløb og udvikles tæt på dem der skal bruge det - typisk sundhedsfagligt personale såsom plejepersonale, sygeplejersker og læger.

Indlægget vil indeholder 3 perspektiver på brugerinddragelse. 1. Hvorfor vi er nødt til at gøre brugerinddragelse til en større del af IT-udvikling og implementering, herunder konkrete eksempler på hvilke problemstillinger man kan opleve ved manglende analyse af brugerbehov. 2. Et bud på hvordan Lægeforeningen anbefaler brugere inddraget og 3. hvordan KMD i relation til dette vil tilpasse udviklings og implementeringsprocesser i It projekter fremover.