Den digitale lægekasse

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Laila Søndergaard Christiansen
Stilling: 
Sekretær
Firma/organisation: 
Børneafdelingen, Næstved Sygehus, Region Sjælland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Carsten Vrang
Stilling: 
Ledende overlæge
Firma/organisation: 
Børneafdelingen, Næstved Sygehus, Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Kliniske IT løsninger sker bedst hvis de udvikles tværfagligt med patienten i centrum
2: 
Elektronisk whiteboard styrer den klniske proces fra akut meldt til færdigbehandlet med sundhedsfaglige tilknyttet elektronsik
3: 
Videndeling i team om opgaver og digital sagsbehandling giver overblik og fleksibilitet. Sekretærer, sygeplejersker og læger kan behandle uanset hvor de befinder sig herunder på hjemmearbejdspladser.

Effektive og patientsikre arbejdsgange kan opnås gennem systematisk tværfaglig leanprojekter. Klinisk IT udvikling skal ske i direkte samarbejde mellem IT udbyder og den kliniske afdelings arbejdspladser. Minimum en person på hver afdeling skal kunne modulere værktøjet og have hotline til eksperticen.

Vi vil vise en model, hvor afdelingen selv kan tilpasse en elektronisk hverdag til egne løsninger og dermed kan udvikle et værktøj som en digital lægekasse. Selv når alle snitflader fra kolonner respekteres som regional løsning, gives der individuelle muligheder. Programmering tager få minutter at etablere. Engagement og ejerskab forbedres og accept af IT løsning forbedrer implementering.

Visionen er digitalisering og papirfattig patientbehandling.. Afdelingen har i flere år haft fælles EPJ journal for alle faggrupper. Alt ikke elektronisk materiale har været scannet ind i EPJ sidste 6 år.

Der anvendes talegenkendelse eller der skrives direkte i notatmodul.

Afdelingen har deltaget i Region Sjællands udvikling af Akuttavler/Afdelingsoverblik og Patientoverblik (Klinisk Overblik).

På de elektroniske tavler følges patienterne fra Akut Meldt til deres forløb afsluttes, triage til færdigregistrering med epikrise evt. videreforløb ambulant.

Afdelingsoverblikket findes på alle PC' er udover på storskærme og andre mobile device. Patientens problem, udredning og opgaver føres elektronisk og sundhedsfaglig sygeplejerske og læge tilknyttes. Når blodprøver bestilles kan hele processen følges på skærme med pushteknologi med alarmer når svar kommer. De kan håndteres direkte gennem tavler / brugergrænsefladen. Læge - sygeplejerske kan filtrere "MINE", hvorved de kan følge op på patienterne efter udskrivelsen.

På afdelingsoverblik kan lægerne se om der er kommet svar på lab, EKG etc. Logistisk kan man rette forespørgsler til kolleger ved at ændre eller supplere tilknytning af læge, sygeplejerske eller sekretær.

Ved forespørgsler om patienten lægger sekretær patienten ind i afdelingsoverblikket med tilknytning til den efterspurgte læge med besked om problemstillingen evt. telefon numre samt prioritering.

Alle medarbejdere er tilknyttet og kan på alle PC' er få overblik og dagens opgaver og sagsbehandle (også hjemmefra). Patienten flyttes herefter typisk til specifikt skretærfilter som færdigregistrere og koder - alt foregår digitalt. Uanset hvor sekretær den pågældende dag er placeret.

Afdelingen er nu med til at udvikle Patientoverblik direkte fra Afdelingsoverblikket. Overblik over den enkelte patient forbedres. sagsbehandling