Sådan understøtter Danmarks mest udbredte e-sundhedsplatform klinikernes arbejde

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pia Wichmann Madsen
Stilling: 
Senior clinical adviser
Firma/organisation: 
Systematic A/S
E-mail: 
pwm@systematic.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Få en overordnet introduktion til Danmarks mest udbredte epj: Columna er inden årets udgang udrullet og taget i brug på samtlige hospitaler i Region Midtjylland.
2: 
Se nogle af de sidste nye features i Columna
3: 
Se hvordan Columna understøtter ”closed medication-loop”

Columna er inden årets udgang – efter et kort og succesfuldt udrulningsforløb – i brug på samtlige hospitaler i Region Midtjylland. Columna giver læger og sygeplejersker mulighed for gnidningsløst at udveksle patientoplysninger – på tværs af både afdelinger og sygehuse. Derudover rummer Columna også funktioner til understøttelse af medicinering, bestilling af prøver og svar og booking samt administration af patientdata.

I oplægget præsenteres kort de fem moduler i Columna, der er baseret på internationale standarder og åben arkitektur, der gør integration og samkørsel med andre systemer mulig.

Columna er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, det vil sige læger, sygeplejersker og lægesekretærer, og bliver løbende udvidet med nye og meningsfulde features. I oplægget præsenteres sidste nye features f.eks. grafiske præsentationer af klinisk data, som gør det nemmere og hurtigere for klinikere for at danne sig et overblik over mange informationer på én gang samt væskeskema, som understøtter væskedøgn på tværs af afdelinger. Ofte kan det være vaskeligt at kontrollere væskeindtag når f.eks. en operationspatient flyttes rundt mellem sengeafdeling, operationsafdeling og opvågning – se hvordan Columna understøtter overblik over patientens væskeindtag.

Oplægget vil også fokusere på, hvordan Columna kvalitetssikrer og forenkler det administrative arbejde. Alle relevante oplysninger opsamles løbende som en integreret del af de kliniske arbejdsgange og valideres dermed samtidig af sundhedsprofessionelle.

Endelig fokuseres der på medicinering og hvordan EPJ kan understøtter ”closed medication-loop” bl.a. med integration til det intelligente medicinskab og doseringsrobot.