Borgersprog - patientjournal på sengekanten

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Hans Kåre Pallesen
Stilling: 
Chef arkitekt
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth A/S
E-mail: 
hpallese@csc.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jacob Boye Hansen
Stilling: 
CEO
Firma/organisation: 
CareCom A/S
E-mail: 
jbh@carecom.eu
Navn: 
Martin Sølvkjær
Stilling: 
Sektionsleder
Firma/organisation: 
IMT (Informatik, Mediko og Tele). Region Hovedstaden
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Patientjournaler er ofte ikke forståelige for lægmand, så tilgængeliggørelse af patientens journaler (eks. via eJournal) bør ikke stå alene
2: 
Patientjournaler kan beriges med lægmandsoversættelser, således at vanskellige udtryk kan forståes i den oprindelige journal kontekst
3: 
Der kan skabes såvel reel patient empowerment, samt en vigtig kvalitets-sikring af patientjournalerne, ved at give patienten adgang til egen journal under indlæggelse.

Indledning

Oplægget vil beskrive indhold og motivation for et projekt omkring borgersprog – berigelse af journaltekst med lægmandstermer.

Region Hovedstaden, MedCom, CareCom og CSC har sammen udviklet et projekt omkring borgersprog, som har til formål at kunne præsentere journalnotater for patienter med brug af lægmands-begreber som oversættelse af fagudtryk og svært forståelige kliniske termer.

Journal-notaterne præsenteres for patienten i en form, hvor svære kliniske termer er annoteret med en visuel markering og giver patienten mulighed for at klikke og se en øjeblikkelig oversættelse af ordet, samt, for visse termer, endog mulighed for at aktivere yderligere information via links til eksempelvis patient-vejledninger og lign.

Projektet er i første omgang målrettet patienter under indlæggelse på hospitaler, og notater hentes fra den kontinuation der føres under indlæggelsen. Dette er for at teste brugeroplevelsen i et kontrolleret miljø hvor patienterne har en klinisk støtte i nærheden når informationer om deres tilstand bliver tilgængeliggjort via selvindsigt i journalen. Projektet kan efterfølgende tænkes videreført gennem implementering i større skala som i E-journalen, - den fremtidige Sundhedsjournal.

Baggrund

Deling af viden er en vigtig del af patient empowerment, men deling af uforståelige journal-notater er IKKE patient empowerment, men måske nærmere det modsatte. Da borgeren gives indblik i dokumentation, der oprindeligt er udarbejdet m.h.p. kommunikation mellem fagprofessionelle, vil det ofte ikke være forståeligt, hvad der står i journalen.

Patient Empowerment er først en realitet når borgeren har mulighed for at forstå den information der stilles til rådighed og patienten skal derfor have en let adgang til at få oversat vanskellige termer ved at klikke på ordene i journal-teksten og få vist en øjeblikkelig oversættelse.

Ud over at understøtte ægte patient empowerment - hvor patienten får indsigt i egen sygdom og behandling, og dermed kan opnå en højere grad af mestring - har det nærværende projekt også til formål, at lade patienten være med til at kvalitets-sikre den journal dokumentation der udarbejdes under deres indlæggelse. Patienten bidrager dermed aktivt til, at øge kvaliteten af de professionelles journal-skrivning.

Projektformål:

 • Patienter i Region Hovedstaden vil få mulighed for at læse deres journal med en IT-støtte af lægmandssynonymer (oversættelser), så de kan både læse og forstå deres journaler.
 • Patienten opnår reel empowerment ved at kunne forstå sin egen journal og vil tillige kunne bidrage til kvalitets-sikring af indholdet i synergi med de sundhedsprofessionelle.
 • Patienten får, som del af brugergrænsefladen, mulighed for at tilkendegive hvilke fagtermer/fagsprog de ikke forstår, når de læser deres journaler – men henblik på at disse fagtermer/fagsprog efterfølgende vil blive oversat.
 • Klinikerne vil via ”crowd-sourcing” gennem en smart phone app få mulighed for at berige deres eget fagsprog med oversættelser til lægmandssprog til støtte i kommunikationen med patienten omkring sundhedsbehandling. Ved at lade lægerne selv oversætte egne termer opnås dels accept, dels en accelereret opbygning af oversættelser baseret på konstaterede behov – patienternes egne valg.
 • At skabe en terminologi-database indeholdende: lægmandstermer/borgersprog tillagt eller linket til:
  • Fagsprogslister
  • Standardkoder (SKS, ICF og lign.)
 • At videreføre løsningen i en større skala til E-journalen som støtte til borgerne i forståelsen af deres patientjournal

Projektets deltagere:

Projektet vil være et samarbejde mellem flere organisationer, både offentlige som private:

 • Region Hovedstaden:
  • IMT, Innovation og administrative systemer
  • En endnu ikke besluttet afdeling på et af regionens hospitaler
 • MedCom
 • CareCom
 • CSC Scandihealth