Kan computerbaseret KAT være vejen til større udbredelse af KAT og til tidligere intervention?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Kim Mathiasen
Stilling: 
cand. Psych.
Firma/organisation: 
Region Midtjylland, Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Nicole Rosenberg
Stilling: 
Chefpsykolog
Firma/organisation: 
Region Midtjylland, Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Risskov
E-mail: 
nicorose@rm.dk
Navn: 
Bjarne Bo Jørgensen
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
Context Consulting
E-mail: 
context@context.dk
Firma/organisation: 
CCBT Lmtd
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Angstlidelser er udbredte og invaliderende, men på trods af, at kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling er den ringe udbredt
2: 
Computerbaseret kognitiv adfærdsterapi (c-KAT) viser meget lovende resultater i et meget omkostningseffektivt format, som patienterne viser stor tilfredshed med
3: 
Det vil kunne skaleres til et nationalt niveau

Angstlidelser er udbredt i befolkningen (i Dk anslået 300.000). De starter tidligt i livet (oftest i ungdommen) og kan have alvorlige konsekvenser: Nedsat livskvalitet, selvusikkerhed, social isolation, vanskeligheder med at tage uddannelse eller passe et arbejde.

De bedste behandlingsresultater for denne patientgruppe opnås ved kognitiv adfærdsterapi (KAT) og/eller med psykofarmaka og de er derfor også de anbefalede behandlinger fra Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser. Der er dog ofte begrænset adgang og lang ventetid til kvalificeret kognitiv adfærdsterapi. Alene i Danmark formodes at være ca. 300.000 angstpatienter, hvoraf kun en brøkdel behandles. Denne kløft mellem sygdommens udbredelse og tilbudt behandling udgør et kostbart problem såvel samfundsøkonomisk som for den enkelte. Det står desuden i skarp kontrast til regeringens ønske om diagnose- og behandlingsgaranti.

Der er en voksende mængde af studier, der har demonstreret, at computerbaseret KAT  kan opnå behandlingsresultater, som er sammenlignelige med standard “face to face” KAT under de rigtige betingelser. Dette opnås ved at gennemgå et internetbaseret computerprogram bygget op over en evidensbaseret behandlingsprotokol med minimal støtte af en psykolog gennem forløbet. Herigennem opnås, at patienten kan arbejde med sin behandling derhjemme når det passer bedst, det giver frihed, minimal barriere pga stigmatisering og patient empowerment.

Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital har oversat og tilpasset det engelske program FearFighter til dansk, da det i flere studier har vist god behandlingseffekt.

Behandlingseffekt af den danske version af programmet undersøges gennem et randomiseret, kontrolleret studie og der gennemføres en sundhedsøkonomisk analyse.

Foreløbige resultater, tilpasningsprocessen samt studier af behandlingseffekt og cost/benefit analyser vil blive diskuteret. Segmenter af det danske og det engelske program vil blive demonstreret.

Afslutningsvist diskuteres muligheder for national implementering af denne type behandlingstilbud.