Mobiltelefonen kan hjælpe maniodepressive

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mads Frost
Stilling: 
PhD studerende
Firma/organisation: 
IT-Universitetet i København
E-mail: 
madsf@itu.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jakob E. bardram
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
IT-Universitetet i København
E-mail: 
bardram@itu.dk
Navn: 
Lars Vedel Kessing
Stilling: 
Professor, overlæge, dr.med.
Firma/organisation: 
Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center København
Navn: 
Maj Vinberg
Stilling: 
Overlæge, dr.med.
Firma/organisation: 
Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center København
Navn: 
Maria Faurholt-Jepsen
Stilling: 
PhD studerende, dr. med.
Firma/organisation: 
Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center København
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Gennem opsamling af sensordata og patientens selv-rapportering kan moderne mobiltelefoner anvendes til monitorering af patienter med bipolar lidelse.
2: 
Monitorering og selv-rapportering forbedrer såvel patientens og klinikeres indsigt i hvordan individuelle faktorer har indflydelse på sygdommen.
3: 
Monitoreringssystemet forbedrer grundlaget for behandlingen, både anvendt i klinisk praksis, men også patienternes selv-behandling.

Beskrivelse:

Bipolar lidelse er en sindslidelse med forandringer i sindsstemningen. Forandringerne er abnorm opstemthed (mani), nedtrykthed (depression) eller en blanding af opstemthed og nedtrykthed. Anfaldene kan kræve hospitalsindlæggelse og effektiv behandling kan afkorte anfaldenes varighed. Efter en endt sygdomsperiode risikerer op til halvdelen af patienterne at blive genindlagt med en fornyet episode.. Derfor er det vigtigt at opdage ændringer i patientens tilstand hurtigt, så man kan nå at gribe ind. MONARCA er et treårigt EU finansieret projekt. Formålet er at udvikle og validere et IT system til multi-parametrisk, langsigtet overvågning af adfærdsmæssige og fysiologiske relevante oplysninger om patienter med bipolar lidelse. Systemet er baseret på anvendelse af moderne mobiltelefoner som platform for dataindsamling fra patienten. Der indsamles både selv-rapporterede data fra patienten (f.eks. selv-scoret stemningsleje, søvn, og medicin-indtagelse) samt sensordata opsamlet af telefonen (GPS, bevægelsesmønstre, tale og telefonbrug). Systemet er udviklet i et tæt samarbejde mellem patienter, klinikere og IT-forskere, for at sikre en forankring og brugbarhed for alle parter. MONARCA systemet har været testet i et pilotfase og den kliniske evidens evalueres i øjeblikket i et klinisk forsøg.

Motivation:

Den demografiske udvikling i Danmark stiller sundhedsvæsenet over for store udfordringer. Befolkningen bliver ældre og dermed mere sygdomsplaget, og der bliver mangel på læger og sygeplejersker. Dette gælder specielt på det psykiatriske område. En løsning kan være, at patienterne tilbringer mindre tid med at være indlagt på sygehusene. I stedet skal de ”udlægges” til deres hjem – udstyret med teknologiske hjælpemidler, der gør det muligt at tilbyde samme undersøgelser, overvågning og behandling, som de havde fået, hvis de var indlagt. Nye metoder til monitorering af patienterne kan varsle lægen eller patienten selv, hvis en forandring er under opsejling, og således guide patienten til at have en dagligdag som tager hensyn til sygdommen. Målet med MONARCA er at forbedre behandlingen af bipolare patienter ved at give den enkelte patient en bedre indsigt i sit sygdomsforløb, og ved at give konkrete forslag til sund levevis og adfærd (f.eks. regelmæssig søvn). Data fra ambulante patienter sendes til en central server og giver dermed det kliniske personale et overblik over patienternes tilstand over tid f.eks. de seneste to uger. Dette kunne blive et central værktøj for det kliniske personale iht. prioritering, planlægning og optimering af behandlingen, og giver mulighed for proaktivt at kontakte patienter som synes i risiko for fornyede affektive episoder. Dette kan i den sidste ende forhindre indlæggelser. 

Oplægget:

Med udgangspunkt i det igangværende arbejde gives en introduktion til MONARCA projektet og det system som er udviklet på IT Universitetet i København. Der vil være en demonstration af systemet og der gives eksempler på anvendelsen i praksis i form af bruger senarier. Vi vil redegøre for resultaterne fra den første afprøvning af systemet på Rigshospitalet. Denne afprøvning viste, at systemet blev vurderet  meget anvendelig for de involverede patienter (N=12) og er nem at bruge.