Kommunerne er gået i gang med FMK

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Ditte Victoria Borggreen
Stilling: 
FMK Datakonsulent
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Regon Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Bodil Grøn
Stilling: 
IT Koordinator
Firma/organisation: 
Pleje & Sundhed, Fredericia Kommune
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
FMK bidrager til bedre samarbejde om borgerne.
2: 
Vurdering/revurdering af arbejdsgange skal der til.
3: 
Styr på digital signatur er en nødvendighed.

Overalt i regionerne, på sygehusene samt i lægepraksis er man i gang med at implementere FMK.

Det Fælles Medicin Kort skal medvirke til at øge kvaliteten i medicingivningen og hindre utilsigtede hændelser. Ofte sidder forskellige instanser inde med forskellige oplysninger vedr. borgerens medicin.

FMK sikrer at alle har adgang til de samme oplysninger. Kommunerne har indgået aftale om implementering af FMK i deres omsorgssystemer inden udgangen af 2014. I mellemtiden er det dog ingen hindring at benytte FMK-Online. Fredericia Kommune har i samarbejde med Region Syddanmark gennemført et pilotprojekt, for at undersøge hvad der egentlig skal til for at benytte FMK-Online i en periode indtil FMK-implementeringen i omsorgssystemet. Derved opnås erfaringer med, hvilke nye arbejdsgange der skal tages stilling til samt hvilke muligheder FMK giver. Når FMK så er implementeret i omsorgssystemerne vil det være meget let at tage i brug, da arbejdsgangene og samspillet med omverdenen allerede er på plads.

 Motivation

Kommunerne står overfor at få implementeret FMK i omsorgssystemerne. Hermed kan kommunerne nu hurtigere få et overblik over borgerens medicin. Mange kommuner har gennemgået borgerens medicin årligt, men nu får de mulighed for at følge med dagligt. Derfor er det naturligt at overveje, hvorledes man fremover vil håndtere gennemgang af borgerens medicin, samt se på det samarbejde mellem kommune og praktiserende læger/speciallæger samt evt. sygehuser, der udspiller sig omkring borgeren.

Implementering af FMK i omsorgssystemerne hindrer ikke i sig selv utilsigtede hændelser, det skal understøttes af arbejdsgange.

 Oplægget

Vil omhandle de erfaringer projektet har haft i forbindelse med indførelse af FMK-Online i Fredericia Kommune. Der redegøres for erfaringer vedr. håndtering af digitale signaturer, som en intern arbejdsgang, der ”ikke kan vente” og for erfaringer vedr. håndtering af medicingennemgang, samt frekvensen.