2. generation af it-strategi for tværsektorielt sundhedssamarbejde

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Tove Lehrmann
Stilling: 
Enhedschef
Firma/organisation: 
Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Den tværsektorielle it-styregruppe i Syddanmark
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Fælles sundhedsaftaler understøttes af en fælles it-strategi
2: 
Implementering af tværsektorielle it-løsninger lykkedes på grundlag af fælles aftaler
3: 
Den tværsektorielle sundhedskommunikation videreudvikles i en 2. generation af aftaler

For at understøtte sundhedsaftalerne med relevante it-redskaber aftalte kommunerne, sygehusene og lægepraksis i Syddanmark en fælles it-strategi i 2007. It-strategien medførte bl.a. fælles implementering af elektronisk kommunikation til understøttelse af samarbejdsaftalen vedr. indlæggelse og udskrivning (MedComs sygehus-hjemmeplejestandarder), elektronisk genoptræningsplan, afprøvning af elektronisk fødselsanmeldelse, etablering af fælles visitationsinformationssystem, telemedicinsk sårbehandling mv. Langt de fleste af de aftalte projekter er nu gennemført. En ny generation af sundhedsaftaler er indgået. Der er derfor behov for en ny fælles it-strategi til understøttelse af de nye aftaleområder mv. i sundhedsaftalerne og i det tværsektorielle samarbejde.

Den nye fælles it-strategi mellem sundhedssektorens parter i Syddanmark indeholder dels visioner, principper for samarbejdet og indsatsområder, dels et projektkatalog med i alt 14 fælles projekter, hvoraf de 8 er udbredelsesprojekter, som alle kommuner og sygehuse indfører i fællesskab, 3 er pilotprojekter, hvor teknologier og samarbejde afprøves enkelte steder, og 3 er projekter med karakter af foranalyse.

Motivation

Alle regioner og kommuner har indgået en ny generation af sundhedsaftaler i 2011 og står overfor opgaven med at indføre de konkrete samarbejdsaftaler som er indeholdt i sundhedsaftalerne. I Syddanmark er der fokus på at udvikle og indføre it-redskaber, der kan understøtte disse samarbejdsaftaler på det organisatoriske niveau. Syddanmark er længst med at få implementeret it-understøttelse af samarbejdet mellem sygehus og hjemmepleje, sygehus og kommunal træningsindsats og sygehus og sundhedspleje. Med udgangspunkt i sundhedsaftalerne fra 2011 indgår kommunerne, sygehusene og lægepraksis nu den næste generation af it-samarbejde – og prøver dermed at videreudvikle it-understøttelsen på grundlag af de positive resultater fra 1. generation af fælles it-strategi.

Oplægget

Oplægget vil opsummere resultaterne af den 1. generation af it-strategi mellem kommuner, sygehuse og lægepraksis i Syddanmark, der blev vedtaget i 2007 og de erfaringer, der er opnået. Oplægget vil desuden redegøre for de principper, der lægger til grund for videreførelsen af det tværsektorielle it-samarbejde, samt de samarbejdsområder, der it-understøttes. Til sidst redegøres for strategiens projektkatalog og nogle af de konkrete projekter, der påbegyndes i Syddanmark, præsenteres.