Sammenhæng og samarbejde, når RSI pejlemærker rammer det lokale arbejde med EPJ

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lars H. Lilholt
Stilling: 
SFI-konsulent
Firma/organisation: 
Koncern IT - Region Nordjylland
E-mail: 
l.lilholt@rn.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jette Nielsen
Stilling: 
SFI-konsulent
Firma/organisation: 
Koncern IT - Region Nordjylland
E-mail: 
l.lilholt@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvorledes kommunikationsstandarder kommer til at sætte dagsordenen for det daglige kliniske arbejde, herunder kommunikationsstandarders indflydelse på eksisterende beslutninger om dokumentation.
2: 
Hvor essentielt det er, at have en velfungerende IT afdeling, hvor der ikke arbejdes i siloer, men derimod tænkes i sammenhænge og påvirkninger systemerne imellem.
3: 
Hvordan dobbeltdokumentation tænkes minimeret gennem inklusion af kommunikationsstandarder, og hvilke bindinger det giver.

Motivation for oplægget er at fortælle om, hvorledes en kommunikationsstandard mellem region og kommune kan få vidt rækkende indflydelse på den daglige kliniske dokumentation i en EPJ, hvis dobbeltregistering samtidigt ønskes undgået. Endvidere eksemplificeres EPJ’ens afhængigheder til det IT-landskab den befinder sig i og dermed også, hvor essentielt det er i en IT organisation at skabe en bred forståelse for hvilke tiltag, der kan få indflydelse på EPJ’en.

Traditionelt set har IT systemerne i sundhedssektoren levet forholdsvist isoleret, men med den gradvise indførelse af EPJ skabes sammenhænge og ikke mindst afhængigheder systemerne imellem. Det skaber til stadighed et krav om øget fokus i IT organisationerne på det samlede overblik og dermed en understregning af, hvor vigtigt det er at undgå silodannelser orienteret omkring enkeltsystemer.

I forbindelse med digitaliseringen af kommunikationen mellem region og kommune, er nye ”sygehus-kommune” MEDCOM 7 standarder vedrørende indlæggelse- og udskrivningsforløb blevet tænkt ind i Region Nordjyllands EPJ-løsning.

I relation til minimering af dobbeltregistrering er det nærliggende at genanvende indlæggelsesdata fra kommunen i den videre kliniske dokumentation. Ligesom data produceret under indlæggelsen kan anvendes til populering af plejeforløbsplan og udskrivelsesrapport, som skal sendes til kommunen. Det betyder samtidigt, at kommunikationsstandarden får sat sig aftryk i skabelonerne til registrering af den daglige kliniske dokumentation. 

I praksis betyder den nære kobling mellem MEDCOM 7 standarderne og skabelonerne i EPJ’en, at eksempelvis VIPS standarden for sygeplejedokumentation påvirkes. Netop arbejdet med udskrivelsen pågår under hele indlæggelsen, hvorfor det daglige arbejde påvirkes, og er standarden så moden nok til det?

I hele arbejdet med minimering af dobbeltregistrering skabes således nogle dybe afhængigheder systemer imellem, det være sig gældende for både kommunikationsstandarder såvel som kliniske kvalitetsdatabaser. Uanset om standarderne udtrykkes direkte i brugergrænsefladen eller i bagvedliggende mapninger bliver EPJ’en skrøbelig overfor ændringer i disse. Det er således vigtigt, at udvikling og implementering af standarderne sker med respekt for og indsigt i de afhængigheder, der potentielt kan være, til kørende systemer.