HealthTerm App – støtter klinikere i deres hverdag i delingen af klinisk viden og sikrer let adgang til viden lokalt, nationalt og internationalt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Annika Sonne Hansen
Stilling: 
Vice President of Operation
Firma/organisation: 
CareCom A/S
E-mail: 
ash@carecom.eu
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
HealthTerm App’en støtter klinikere i at få lettere adgang til vejledninger og informationer om nødvendige registreringskoder både lokale, nationale og internationale
2: 
HealthTerm App’en giver klinikere muligheden for at dele viden med hinanden i ens eget netværk, men også til resten af verden
3: 
HealthTerm: Power to your pocket – time to your patients!

Beskrivelse:

HealthTerm App er et værktøj, der benyttes af den enkelte sundhedsfaglige medarbejder/kliniker (læge, sygeplejerske fysionterapeut mv.).  Klinikeren vil let kunne få adgang til afdelingens vejledninger og til opdaterede afdelingsrelevante registreringskoder under udførelsen af de daglige rutiner og i behandling af patienter via en smartphone.

Desuden vil klinikeren kunne dele sin viden med andre via HealthTerm Community. Det er hensigten med HealthTerm App’en at understøtte en fri udveksling af viden på en struktureret måde – også på tværs af landegrænser og sprog.

I dag vil kliniske vejledninger på et hospital typisk ligge på hospitalets intranet. Det betyder, at en kliniker skal have adgang til en PC. Den reelle situation på en afdeling er dog, at der ikke er en PC per medarbejder, hvorfor man skal stå i kø for at få adgang. Ellers løses dette problem ved at printe de relevante vejledninger og så tage dem frem, når der er behov.

I begge tilfælde risikeres, at klinikeren ikke anvender den gældende vejledning. Ved anvendelse af HealthTerm App’en vil klinikeren kunne få den gældende vejledning præsenteret på sin telefon og vil endvidere kunne forespørge, om der findes andre, måske nyere vejledninger fra en afdeling på et andet hospital (både i Danmark og i udlandet).

Nye medarbejdere/vikarer vil have mulighed for at orientere sig i vejledninger hjemmefra efter f.eks. en akutsituation, hvor der blot blev handlet eller i toget på vej hjem undersøge, om der er noget fra den gældende vejledning, der skal huskes en anden gang. når værktøjer for

Klinikeren vil også have adgang til de gældende versioner af de kliniske koder og kan dele sine favoritlister eller tage dem med sig til ny arbejdsplads, fordi de er oprettet i HealthTerm’s community.

HealthTerm App’en er tænkt som løsningen på nogle økonomiske og kvalitetsmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet, der påvirker patientbehandlingen og som ellers kan betyde forkert håndtering af en patient. Adgangen til de mange registreringskoder  og vejledninger i flere sprog støtter også udfordringen i dagens sundhedsvæsen, hvor flere af vores arbejdsressourcer er multisproget - en udfordring som er både kvalitativt og økonomisk når der skal sikres tilgængeligheden af multilingual værktøjer i sundhedsvæsenet.

App’en undergår tests både i  primær sektoren og i sekundær sektoren for at sikre, at App’en støtter anvendelsesmulighederne så bredt som muligt i hele sundhedsvæsenet.

 

Motivation:

Danmark og andre lande står overfor massive problemer i forhold til at have råd til at drive et moderne sundhedsvæsen. De nye behandlinger, sammenholdt med længere levealder gør at det er et enormt pres på at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt. Formålet er at bruge de nyeste teknologier, for at effektivisere sundhedsvæsenet ved at benytte app’s og communities a la facebook, er det målet at kunne løfte den daglige effektivitet uden at skulle ændre stort i arbejdsgange eller nuværende IT-systemer.  Da mange allerede benytter smartphones privat vil en App let kunne integreres i klinikernes hverdag.

 

Præsentationen:

Præsentationen vil bestå af en demonstration af App’en, samt fremlæggelse af motivation fra idé til produkt, brugerne, kunderne og den forvente impact.