Webbooking - en vej til patient empowerment?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anette Mundbjerg
Stilling: 
Sundhedssystem-koordinator
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Thea Boje Windfeldt
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
E-mail: 
theawind@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
• Patienter er glade for muligheden for selv at kunne bestille og ændre tid
2: 
• Webbooking ændrer arbejdsopgaverne på hospitalet: Fra telefonpasser til planlægger af udbud af ledige tider
3: 
• Med webbooking kan og skal vi gentænke hele strategien for at kommunikere med patienten

Beskrivelse

Muligheden for at booke tider online på et hospital er banebrydende. Webbooking giver en forbedret service for patienterne og samtidig giver det en langt smidigere administration på hospitalet . Regionshospitalet i Horsens startede med et pilotprojekt, men udvidede snart omfanget af webbooking til hele hospitalet, således at alle patienter kan se alle aftaler. I takt med, at de enkelte afdelinger åbner op, vil patienterne både kunne booke og ændre tider. Hospitalet er nu ved at udvikle Webbooking 2.0 for at udvide kommunikationen med patienten. Hospitalsenheden Horsens (HEH) sat gang i det ambitiøse initiativ ”Fra patient til borger – fremtidens sygepleje”, der på sigt kan komme til at vende op og ned på hele tankegangen indenfor sundhedsvæsenet. Webbooking tænkes at være en måde der kan være med til at understøtte dette initiativ. Antagelsen er, at en ressourcestærk patient, som ”får lov til” og bliver hjulpet med at anvende sin egen kapacitet giver bedre kvalitet – både fagligt, patientoplevet og organisatorisk. Det antages igen at bidrage til et reduceret ressourceforbrug, og samtidig får personalet mere tid til de patienter, der er knap så ressourcestærke.

Motivation

Som Innovationshospital i Region Midtjylland er Hospitalsenheden Horsens hele tiden på udkig efter nye måder at arbejde på til gavn for patienterne. Hospitalsenheden satser meget på at få patienterne mere med i behandlingsforløbet. Det vil gavne os alle, hvis man som patient kunne få mulighed for at være en mere aktiv medspiller. Webbooking er et skridt på vejen mod flere muligheder for patienterne.

Oplægget

Oplægget beskriver erfaringerne fra pilotprojektet vedr. webbooking på udvalgte afdelinger på Regionshospitalet i Horsens. Oplægget gennemgår erfaringerne fra pilotprojektet.

Efter pilotprojektet har Regionshospitalet i Horsens lukket op for webbooking for hele hospitalet. Dette betyde at alle patienter der behandles på hospitalet nu kan se deres aftale – og på udvalgte afdelinger endvidere booke og ændre deres aftaler.

Men Regionshospitalet i Horsens stopper ikke her. Sammen med leverandøren er man i gang med at udvikle Webbooking 2.0. I den nye version bliver det muligt for patienten at få en tættere kommunikation med den afdeling patienten skal til undersøgelse / behandling på. I udvalgte tilfælde bliver det derudover muligt for patienten at udfylde spørgeskemaer før besøget på hospitalet. Endelig overvejer man at åbne Webbooking for vagtlæger, så de kan bruge systemet til at booke subakutte tider (i stedet for at indlægge patienter)