Brugerdeltagelse i udviklingen af EPJ til understøttelse af Den Danske Kvalitetsmodel

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Marianne Møller
Stilling: 
EPJ konsulent
Firma/organisation: 
Afdeling for driftsoptimering og It, Odense Universitetshospital
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Digitalisering og kvalitetsudvikling kan være medspillere i det daglige kliniske arbejde, især når klinikerne er med til at udvikle de konkrete løsninger.
2: 
Udførelse af journalaudit i forbindelse med DDKM kræver klare aftaler om dokumentation i EPJ.
3: 
Inddragelse af klinikerne i udviklingen af løsninger giver en nemmere implementeringsproces.

Motivation

Målet med digitalisering er bl.a. kvalitetsudvikling, men hvordan bidrager digitalisering i praksis til kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet? Oplever klinikerne eksempelvis arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og den Elektroniske Patient Journal (EPJ), der begge er en stor del af klinikernes hverdag, som med - eller modspillere i arbejdet for at udvikle og dokumentere kvaliteten? 

På Odense Universitetshospital(OUH) gav den forestående akkreditering i 2011 anledning til frustration hos såvel klinikere som ledelse, fordi de fandt det svært at finde de nødvendige data i EPJ ved udførelsen af journalaudit i forbindelse med DDKM. Det betød overvejelser i EPJ organisationen om, hvordan dette kunne afhjælpes så digitaliseringen, i dette tilfælde EPJ, kunne understøtte kvalitetsudviklingen ved at gøre det muligt at finde de rigtige data ved udførelsen af journalaudit i forbindelse med DDKM.  

 Beskrivelse

For at sikre en anvendelig løsning indenfor de eksisterende rammer blev det besluttet at inddrage klinikerne i udviklingen af løsningen. Vi henvendte os derfor til nøglepersoner for kvalitet på OUH for at finde klinikere, der i deres daglige arbejde udførte journalaudit. For at sikre at løsningen udsprang af kendt materiale, som klinikerne hidtil har anvendt ved udførelsen af journalaudit, tog vi udgangspunkt i ’Bilag 3 – oversigt over journalaudit i DDKM’.

Nøglepersoner for kvalitet fra to afdelinger indgik i arbejdet med at udvikle og afprøve en løsning, hvor EPJ kunne understøtte udførelsen af journalaudit i forbindelse med DDKM. Udviklingen af løsningen var en iterativ proces, hvor løsninger blev forslået, afprøvet og ændret indtil marts 2012, hvor løsningen blev tilbudt samtlige afdelinger på OUH. Undervejs i processen blev det klart at samarbejdet ikke kun betød udvikling af en løsning, men også nye erkendelser for både EPJ organisation og klinikere, samt en anderledes implementeringsproces.

Indlægget

I indlægget præsenteres processen for samarbejdet med klinikerne, den løsning, som blev udviklet og betydningen af at inddrage klinikerne i udviklingen af løsninger.