Ledelsesinformation og beslutningsstøtte med analytics – reel mulighed eller et modefænomen?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Peter Lange
Stilling: 
Executive IT-Architect, CTO
Firma/organisation: 
IBM Europe
E-mail: 
petlan@dk.ibm.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det er blevet billigere at indsamle, opbevare og analysere data. Ved anvendelse af analyseværktøjer kan sundhedssektoren få bedre prognoser og mere forudsigelighed i det daglige arbejde.
2: 
Men hvad omfatter disciplinen analytics? Der er mange begreber, men hvad dækker de over? Hvad er f.eks. predictive analytics og hvordan kan det skabe værdi for sundhedssektoren?
3: 
Hvordan anvender sundhedssektoren i dag - på globalt plan – analytics? Vi vil bl.a. præsentere et eksempel på hvordan en hospital har nedbragt antallet af genindlæggelser gennem brug af analytics.

Indsamling, opbevaring og behandling af data er billigere end nogensinde før. Faktisk er 80% af al den data der findes i verden blevet dannet indenfor de sidste 2 år. Udfordringen er derfor ikke længere mangel på data, men en overflod i bugnende datavarehuse som skaber nye muligheder.

Men hvordan finder man den rigtige måde at få udbytte af sine data på? I indlægget vil vi kigge på nogle konkrete anvendelser, men også give et overblik over de forskellige værktøjer der indgår i disciplinen analytics.

De eksempler vi vil se på er bl.a. tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit, rapportering på kvalitet af indsats for forbyggelse af blodforgiftning og liggesår, samt kapacitetsplanlægning.

Motivation

Regionerne står overfor en løbende udfordring med at udføre stadig flere behandlinger men uden at få flere ressourcer og uden der må slækkes på kvaliteten.

Et af de områder der derfor ses på i disse år er værktøjer til beslutningsstøtte som, baseret på data analyse og ”best practice” , hjælper i såvel det administrative domæne som i det kliniske område.

Der er meget data tilgængeligt i sundhedssektoren, men data er måske underudnyttet og giver ikke den højest mulige værdi til sygehusene.

Indlægget

Indlægget holdes på dansk af Peter B. Lange fra IBM. IBM har mange års erfaring med at indsamle, ”rense” og gøre data sammenlignelige for der igennem at skabe ny viden.