Overholdelse af behandlingsgaranti

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anne Mette Vestergård
Stilling: 
Chef for Datateamet
Firma/organisation: 
Sygehus Nord, Region Sjælland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Rehfeld
Stilling: 
Administrerende Direktør
Firma/organisation: 
Rehfeld Partners
E-mail: 
cir@rehfeld.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Løsningen giver et overblik over hvilke mødedatoer der er tildelt, eller mangler at blive tildelt patienterne i relation til den senest mulige dato for overholdelse af den maksimale ventetid.
2: 
Data opdateres dagligt, så afdelingerne har mulighed for at følge med i overholdelse af behandlingsgarantien, og samtidig får mulighed for at nå at korrigere indkaldelser, som overskrider garantien.
3: 
Afdelingernes opmærksomhed er rettet mod at man stadig kan handle og ændre på indkaldelser. Dermed skabes rum og mulighed for at ændre adfærd, da der kan handles proaktivt på baggrund af målbar effekt

Beskrivelse: I henhold til Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. ønskede Sygehus Nord i Region Sjælland mulighed for dagligt at kunne følge op på planlagte mødedatoer til forundersøgelse og behandling med henvisning til de specifikke lidelser og maksimale ventetider som opstilles i Bekendtgørelsen (BEK nr. 1749 af 21/12/2006).

Sygehus Nord har i samarbejde med IT-konsulentfirmaet Rehfeld udviklet en løsning, som understøtter hospitalets arbejde med at overholde de opstillede maksimale ventetider for en række livstruende sygdomme. Systemet skulle ved hjælp af allerede eksisterende registreringer i sygehusets patientadministrative system skabe rum for at afdelingerne målrettet arbejder på at minimere ventetiden for de livstruende sygdomme. Det er vigtigt at data er tidstro og at der er mulighed for at handle proaktivt, for at kunne overholde ventetider.

Systemet karakteriseres ved:

 • Dataudtrækket leveres fra PAS, og hentes automatisk fra en FTP server, hvor data stilles klar.
 • Data opdateres dagligt.
 • Rapporter på skærmen kan eksporteres til Excel og som PDF.
 • Varslingsrapporter kan sendes med mail til bestemte brugere.

 Ved hjælp af en simpel farvekodning skaber systemet et overblik over patientflowet på sygehuset:

 • ”Røde” patienter
  • Patienter hvor den tildelte forundersøgelses-/behandlingsdato ligger efter den seneste dato til overholdelse af ventetidsgarantien, men hvor patienten stadig kan nå at blive flyttet, således at ventetidsgarantien overholdes.
  • Patienter hvor seneste dato for overholdelse af ventetidsgarantien er overskredet, men hvor forundersøgelses-/behandlingsdato ligger efter dags dato. Det er for sent at gøre noget ved disse patienter for at overholde ventetidsgarantien. Patienterne vil stå på listen indtil listedatoen ligger efter dato for forundersøgelse/behandling.
  • Patienter hvor der endnu ikke er tildelt en dato til forundersøgelse eller behandling og ventetidsgarantien på forhånd er overskredet. Patienterne vil fremgå af listen indtil der gives en dato til forundersøgelse/behandling, eller der er foretaget et statusskift til enten F/I/A eller henvisningen afsluttes.
  • ”Gule” patienter
   • Patienter der mangler en forundersøgelses-/behandlingsdato, og hvor det kan nås at give en tid i henhold til ventetidsgarantien, og hvor der tages hensyn til den evt. registrerede passive ventestatus (angivet som ventestatus I, K, Ø, M og U).
  • ”Grønne” patienter
   • Patienter hvor den tildelte forundersøgelses-/behandlingsdato ligger før seneste dato for overholdelse af ventetidsgarantien samt evt. passiv ventetid (angivet som ventestatus I, K, Ø, M og U).
  • ”Blå” patienter
   • Patienter der har accepteret at ventetidsgarantien ikke kan overholdes. Der er tilføjet en angivelse som indebærer patients accept.

Motivation: I henhold til Bekendtgørelse om maksimale ventetider til behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande med iskæmisk hjertesygdom ønsker Sygehus Nord mulighed for dagligt at kunne følge op på planlagte mødedatoer til forundersøgelse/behandling i relation til de maksimale ventetider til behandling.

Herunder skulle løsningen give mulighed for dagligt at kunne følge op på planlagte mødedatoer til forundersøgelse/behandling i relation til de maksimale ventetider til behandling.

 Indlægget: I indlægget præsenteres varslingssystemet og det præsenteres, hvorledes der er ændret adfærd efter disse blev introduceret på Sygehus Nord.