PosLogistics: Realtidsledelsesinformation fra servicefunktioner kan bidrage til forbedringer på hele sygehuset

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Mikkel Harbo
Stilling: 
Director
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Firma/organisation: 
Aalborg Sygehus
Firma/organisation: 
Aarhus Universitetshospital
Firma/organisation: 
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
På sygehuset kan opnås forbedringer ved at løse basale koordineringsproblemer mellem personale, der bestiller service, og servicefunktionen der leverer service.
2: 
Ved digital bestilling af opgaver og prioritering af opgaverne ud fra indendørs position kan opgaver udføres med mindst mulig ventetid for patienter og det kliniskepersonale.
3: 
Gøres realtidsledelsesinformation fra en servicefunktions aktuelle ydelsesevne tilgængelig muliggøres rettidig omprioritering til fordel for både patienter og personale.

Beskrivelse:

I oplægget gives indledningsvist en præsentation af PosLogistics projektet og produktet, der er støttet af Højteknologifonden og bliver afprøvet på Aalborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital. Projektets indhold, mål, omfang og øvrige parter præsenteres.

Hovedvægten i præsentationen er på hhv. (1) situationen for en servicefunktion (portørfunktionen) på et typisk dansk hospital i dag, (2) problemstillingerne der knytter sig til den nuværende situation og (3) en beskrivelse af løsningen, der afprøves på de nævnte hospitaler.

Det præsenteres hvordan løsningen blandt andet gennem intensivt brug af realtidsledelsesinformation giver indsigt i servicefunktionens aktuelle leveringsevne og derved giver mulighed for rettidig om-prioriteringer – på tværs af hele hospitalet.

Endvidere beskrives hvilke andre typer problemstillinger projektet (produktet) vil søge at løse i de kommende år og hvilke effekt det vil have på driften og driftsomkostningerne for hospitaler.

Løsningsindehold:

Industrielt IT-logistisksystem, robust indendørssporingsteknologi, smartphones, tavle-skærme (touchscreens), integrationer til booking systemer, kliniske logistik systemer og vare-/vogn-flow systemer. 

Motivation:

Motivation for indlægget er at give et eksempler på hvordan fokus på forbedring af sygehustes basale funktioner kan bidrage med små men væsentlige forbedringer, der strækker sig på tværs af hele sygehuset. Endvidere er indlægget motiveret af ønsket om at vise, hvordan kendte løsninger fra andre brancher, sammensat med ny sporingsteknologi, kan genanvendes til løsning af parallelle problemstillinger på sygehuse.