eSundhed - glæder og genvordigheder

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Flemming Christiansen
Stilling: 
Sektordirektør
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it
E-mail: 
fc@nsi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
eSundhed har store potentialer, og vi er kommet langt. Nu skal gevinsten hjemtages
2: 
Brug for mere forpligtende samarbejde på tværs. Vores øer er forbundne
3: 
Brug for større gennemsigtighed over fremdrift, planer, resultater

eSundhed har store potentialer, og vi er kommet langt. Nu skal gevinsten hjemtages
Vi taler ofte om det – det ligger i eSundhedsobservatoriets program: At eSundhed har potentiale til at transformere og styrke vores sundhedsvæsen i hele gevinsttrekanten: Sammenhæng, kvalitet og effektivitet. Vi er kommet langt i Danmark, der er mange initiativer. Nu er tiden kommet til at fokusere på, at gevinsten hjemtages. Det kræver en øget indsats for, at løsningerne ikke kun leveres til fordøren, men at løsningerne tages i brug og sikrer et løft af den kliniske hverdag.  Det kræver ledelsesfokus på implementering, omlægning af arbejdsgange og måske lukning af gamle kanaler. Det indebærer også, at vi konsoliderer indsatsen og samler kræfterne, hvor der er størst effekt.

Brug for mere forpligtende samarbejde på tværs. Vores øer er forbundne
Udviklingen inden for eSundhed har over de sidste 5-10 år bundet os tættere og tættere sammen gennem datadeling og fælles systemer. Det har øget den gensidige afhængighed mellem domænerne på sundheds-it området – i både udvikling, implementering og drift. De løsninger, vi tilbyder vores sundhedsprofessionelle skal virke ”end-to-end”, ellers mister de troværdighed. Der er derfor brug for at et mere forpligtende samarbejde på tværs af parterne på eSundhedsområdet. Succeskriterierne bør være ægte fælles.

Brug for større gennemsigtighed over fremdrift, planer, resultater
Når vi i mål med EPJ til udgangen af 2013, som det følger af Aftale om sundheds-it, fra juni 2010? Ja, siger nogen. Nej, siger andre. Hvordan kan der være uenighed om denne centrale målsætning for sundheds-it i Danmark? Fordi emnet er komplekst, fordi implementeringen varierer fra region til region, fordi kommunikation har svære vilkår på et svært område. Uanset hvad, må erkendelsen være, at vi i et forpligtende samarbejde om sundheds-it må have større klarhed og gennemsigtighed om drift, fremdrift og planer på området – og om hvad der virker. Det er forudsætningen for at kunne håndtere vores afhængigheder.