Nationalt Patientindeks - perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Ivan Lund Petersen
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
ilp@nsi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
NPI er leveret, men standardiseret adgang til eksisterende kilder kræver enighed om arkitekturen og investeringer.
2: 
NPI projektet har været til tælling, men er inde i kampen igen. Projektets erfaringer og analyseresultater deles med tilhørerne.
3: 
Central standardiseret infrastruktur er nemt at bygge, men at integrere eksisterende systemer i den er en markant udfordring.

Nationalt Patient Indeks (NPI) er leveret, men mangler data!

Præsentationen vil fokusere på at forklare forløbet og dermed demonstrere betydningen af at aktivt at forholde sig til de relevante referencearkitekturer.

De eksisterende snitflader har vist sig ikke at være standardiseret i tilstrækkelig grad eller robuste nok til løbende at opdatere indekset. Tilpasningerne af de eksisterende snitflader har vist sig at kræve en investering der ligger uden for projektets givne ramme.  

Denne erkendelse har taget længere tid end nødvendigt. En mere aktiv brug af reference arkitekturen for deling af billeder og dokumenter i starten af projektet havde skabt det tilstrækkelige fokus på udfordringerne med standardiseret adgang til kilderne – men referencearkitekturen forelå først da projektet var godt i gang – og det er mentalt lettest at ”gøre som vi plejer”!

Konklusionen er at HVIS der foreligger en referencearkitektur der dækker det område der skal leveres løsninger til, så kan det betale sig at investere kræfter i at forholde sig til den, FØR man går i gang med at købe/bygge løsningen. Derfor bør alle der bygger/køber løsninger forholde sig til de referencearkitekturer der foreligger og er på vej.

61 Nu har NPI projektet ved hjælp af arkitekturanalysen fået skabt et fornyet grundlag for at koble kilder på NPI og dermed vise vejen til den langsigtede måde at dele data på tværs af sektorer. Hovedkonklusionerne fra arkitekturanalysen præsenteres, herunder den anbefalede løsningsarkitektur for opkoblingen af kilder til NPI og de fremtidige anvenderes standardiserede adgang til data.

NPI projektets næste fase skal via et pilotprojekt bevise bæredygtigheden af den anbefalede arkitektur, resultatet forventes at foreligger foråret 2013.