Fælles Medicinkort - en fantatisk idé - hvornår er det her?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Hans Henrik Bøttger
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
IT-stab, Region Midtjylland
E-mail: 
hhb@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
FMK er et kommunikationsmiddel - ikke et dokumetationsmedie eller et kontrolorgan
2: 
På trods potentialet for patienternes sikkerhed og en forbedret udveksling af data mellem sektorerne er det ikke lykkedes at overholde tidsfristerne, fordi der ikke er enighed om målet.
3: 
FMK er udtænkt og planlagt af klinikere - overtaget af staten. Statslige it projekter går sjældent godt. Der er for langt fra Islandsbrygge til hospitalsgangen og paktiserende læge

Fælles medicinkort er en rigtig god idé. At sikre en hurtig kommunikation af patienternes medicin mellem praktiserende læge, kommunal hjemmepleje og hospitalsafdelingerne. FMK er et højprofileret projekt fra centrale myndigheders side. Der er bevilget betragtelige statslige midler til det. Det er så godt et projekt, at det modtog statens digitaliseringspris for 2011. Det var aftalt mellem alle interessenter, at det skal være i drift ved udgangen af 2011.

Nu ser det ud til, at det ikke er ibrugtaget bredt inden udgangen af 2012.Det giver anledning til at stoppe op og reflektere lidt over, hvorfor er det gået så galt i dette projekt; det er jo en fantastisk idé. Det er ikke gået som planlagt, ligesom i mange andre statslig it-projekter. Fra sundhedssektoren kendes en anden fremragende idé: G-EPJ - en rigtig god idé; det gik også galt.

Det vil være godt at tage lidt læring af at studere hvad der er sket i FMK projektets historie. Hvad er gået galt?

FMK er en gammel idé. Den startede som et ønske om at forbedre PEM'en. Det var erkendt, at den ikke kunne levere den kvalitet i informationerne om patienternes medicin som blev ønsket af praktiserende læger, hospitalerne og kommunerne. Den kritik af PEM'en greb MedCom og etablerede et projekt i MedCom5. Det indledende møde i projektet blev holdt i Odense 15/6-2006. I forbindelse med reorganisering af sundhedsvæsnet og oprettelsen af SDSD overgik styringen af projektet fra MedCom til Lægemiddelstyrelsen - og senere til SDSD - og nu NSI. Det betød at projektet har ændret karakter fra en brugerstyret pragmatisk kommunikationsprojekt til et stort program med styregruppe, bevillinger på Finansloven og mange eksterne konsulenter tilknyttet.

Der er truffet en række tekniske og organisatoriske beslutninger, som har været med til at flytte fokus fra det primære formål: hurtig og sikker udveksling af patientens medicininformationer mellem aktørerne i sundhedsvæsnet. 

 • Brug af digital signatur
  • ingen tilførsel af værdi
  • vanskelig organisatorisk øvelse for alle medarbejdere
  • dyre teknisk komplicerede mobilitetsløsninger
 • Etablering og implementering af NSP
  • Til afbødning af digitale signaturers uhensigtsmæssigheder
  • Kun FMK supporterer NSP
  • Ingen governanceplan
  • Forsinkede leverancer
  • Ingen mulighed for test
 • Dårlig organisatorisk og juridisk implementering
  • Urealistisk businesscase
  • Urealistiske antagelser om brugsmønstre (”Anbefalede arbejdsgange”)
  • Dårligt forberedt lovgivningsmæssigt (Sundhedsloven og Bekendtgørelsen)
  • Forhindrer adækvat testmulighed
  • Forhindrer fejlsøgning og support
  • Markering af indlæggelse knyttet til manuel håndtering
 • Mangel på muligheder for test og fejlsøgning
  • Intet produktionsnært testmiljø
  • Dyrt og dårligt testsetup – ikke realistisk
  • Ingen adgang til log ved fejlsøgningFejl findes i produktion
 • Ikke færdigt datagrundlag til klinisk brug
  • Understøttes ikke lægens medhjælp i den komplekse hospitalsorganisation
  • Ingen understøttelse af klinikeres brug af kosttilskud og vitaminer som forudsætning for lægemiddelbehandling
  • Ingen understøttelse af dosisdispenseret medicin
  • Ingen understøttelse af komplekse medicineringer, optrapninger og nedtrapninger. 

FMK er en fremragende idé til gavn for patientsikkerheden. Tiden er nu inde til at stoppe op og få FMK på ret kurs igen. De ambitiøse mål om fuld drift i 2011 blev ikke nået.  Det reviderede mål om 2012 holder heller ikke. Måske skulle målene ændres. Give projektet tid til at komme tilbage på sporet.  Men FMK er kun til kommunikation – ikke til andre formål. Dokumentationen af patientens medikamelle behandling ligger i journalen – hos lægen eller på hospitalet.