Lokationsbaseret overblik på enterprise niveau i sundhedssektoren – arkitekturer og applikationer

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jan Mark
Stilling: 
Chefarkitekt
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth
E-mail: 
jmark5@csc.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Lokationsbaserede services giver helt nye muligheder for at optimere og skabe sammenhæng i patientbehandlingen
2: 
Specialiseringen i sundhedsvæsenet fører til øgede logistiske udfordringer, der kan understøttes gennem anvendelse af lokationsbaserede services og fælles arkitekturer.
3: 
Der findes mange eksempler fra udlandet og fra andre sektorer på, hvorledes lokationsbaserede services kan optimere flows og beslutningsprocesser.

Motivation

Sundhedssektoren har en lang tradition for automatiseret datafangst. Opsamling og dokumentation af en lang række måleparametre fra måleudstyr indgår som en naturlig del af kliniske systemer.  I disse år sker der en eksplosiv udvikling i en række generelle teknologier, der i løbet nogle år må forventes at revolutionere mulighederne for at udnytte automatisk opsamlede data i optimering af patientbehandling og pleje.  Teknologier anvendt omkring lokationsservices som GPS, accelerometre, rfid og wifi, og deres enorme udbredelse giver nye muligheder for at udnytte geospatiale informationer i såvel logistisk som behandlingsmæssigt øjemed.

De nye teknologier er i modsætning til traditionelt måleudstyr spredt ud i en myriade af enkelte devices, hvor det enkelte device ikke længere nødvendigvis er under den sundhedsfaglige organisations kontrol. De findes tilgængelige i nærheden af såvel medarbejdere, patienter, hjælpemidler og andet inventar og muliggør en effektiv informationsudveksling i en række situationer, der indtil for nylig var dyrt at understøtte.

Den øgede centralisering og specialisering af sygehusvæsenet betyder at de logistiske udfordringer internt på sygehusene vil øges. Desuden befinder flere og flere patientkategorier sig udenfor de behandlende enheders fysiske lokationer, hvorfor de logistiske udfordringer for disse patientgrupper også vil være stigende de kommende år.

De nye sygehusbyggerier giver en mulighed for at planlægge med anvendelse af lokationsbaserede services i helt nyt omfang, men samtidig er der også behov for udnyttelse af dem i den øvrige del af sundhedssektoren, og for en samlet arkitektur omkring dem.

Problem

De nye muligheder åbner naturligt for behovet for at besvare en række problemstillinger:

  • Hvilke IT-arkitekturer kan anvendes for at understøtte anvendelsen af lokationsbaserede services i multiple, dynamiske og mobile enheder
  • Hvilke visualiseringsteknikker og interaktionsteknikker giver effektiv værdiskabelse af geospatiale data i sundhedssektoren?
  • Hvilke applikationer, kan vi forvente, dukker op?
  • Hvilke etiske og lovgivningsmæssige udfordringer skal løses?

Indhold

Indlægget belyser, hvorledes arkitekturer og infrastrukturer kan bygges til udnyttelse af lokationsservices i tæt sammenhæng med kendte applikationer. Det diskuteres hvorledes der kan træffes bedre logistiske og behandlingsmæssige beslutninger med eksemplificeret med internationale erfaringer fra både sundhedssektoren og andre brancher.

Indlægget diskuterer ligeledes hvilke arkitektoniske forudsætninger, der skal være på plads for en reel udnyttelse.