Hvad byder fremtiden på for RSI?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens Andersen
Stilling: 
Styregruppeformand og adm. direktør
Firma/organisation: 
RSI og Region Sjælland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Heidi Forberg
Stilling: 
Sekretariatschef
Firma/organisation: 
RSI
E-mail: 
hfo@regioner.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvorfor en fællesregional strategi?
2: 
Hvad kommer der til at stå i strateigen?
3: 
Hvornår har vi strategi og pejlemærker på plads?

Budskab 1: Hvorfor en fællesregional strategi?

Regionerne etablerede i foråret 2010 Regionernes Sundheds-it organisation (RSI) og indgik dermed et forpligtende samarbejde om sundheds-it for at opnå en række fordele ved at koordinere og gøre ting sammen. RSI opstillede  24 ambitiøse pejlemærker for, hvad vi vil med samarbejdet.

Ved udgangen af 2013 skal pejlemærkerne være gennemført, og vi har derfor brug for at sætte nye pejlemærker for årene 2014 og frem.  Allerede nu gør vi os de overordnede strategiske tanker for, hvad samarbejdet skal rumme og hvad der skal være den langsigtede røde tråd i samarbejdet. Strategien er grundlaget for at sætte retning på prioritering af mål og initiativer i regionerne og dermed medvirke til at sikre, at de fremtidige valg træffes ud fra en overordnet helhedsbetragtning, som ikke kun er styret af den aktuelle sags akter.

Budskab 2: Hvad kommer der til at stå i strategien?

Det et endnu for tidligt at røbe, hvad der kommer til at stå i strategien. Der er dog et gennemgående tema, nemlig ”sammenhæng”. Et stikord, der dækker selve formålet med at samarbejde, nemlig at kunne udveksle data og kommunikation i et patientforløb til brug for behandlere og patienter; dét øger kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Vi kigger på, hvad der skaber sammenhæng indenfor hospitalets fire vægge. Men vi kigger også på, hvad der skaber sammenhæng for patienten i dennes rejse mellem sundhedsvæsenets parter. Kompleksiteten og specialiseringen i sundhedsvæsenet skal komme patienten til gavn, mens den derimod ikke må skabe unødige forsinkelser eller spild af ressourcer ved at procedurer gentages, eller patienter og personale går forgæves, fordi der ikke er givet besked.

Budskab 3: Hvornår har vi strategi og pejlemærker på plads?

Processen er sat i gang. Strategien skulle ligge klar inden årets udgang og de nye pejlemærker vil skulle komme på plads i månederne derefter. På e-sundhedsobservatoriets afslutningssession vil der blive sat flere ord på strategien, som er ved at tage form.