National Serviceplatform, sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Birgitte Drewes
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
bid@nsi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er den Nationale Service Platform (NSP)?
2: 
Hvorfor er det en god ide at medtænke NSP allerede i sin afklaringsfase?
3: 
Hvilke services kan allerede nu tages i brug i konkrete projekter?

Den Nationale Service Platform (NSP) er en platform, der bliver drevet af National Sundheds-it, hvor en række fælles services allerede idag bliver udstillet på en ensartet måde og med ensartede adgangsmekanismer. Ud over at give adgang til nationale services er NSP'en også en teknisk infrastruktur, der har indbygget en række komponenter, som understøtter de tilkoblede services.

Et af hovedprincipperne bag NSP er, at de udstillede services følger nationale standarder på sundhedsområdet. Det medfører, at de enkelte systemer kan integreres på en ensartet måde til de forskellige services. Samtidig reduceres integrationsopgaven for det enkelte fagsystem. Og aspekter, der er fælles for alle nationale services kan udvikles og implementeres en gang for alle på platformen.

Den udviklede NSP  og tilhørende infrastrukturbiblioteker og -standarder er frit tilgængelige på for sundhedsvæsenets parter. Infrastrukturbibliotekerne og standarder kan anvendes af parterne ved programmering i lokale systemer, hvilket sikrer ensartethed og interoperabilitet på det tekniske niveau. Dermed er den Nationale Serviceplatform er ud over at være en kommunikationsplatform også med til at understøtte standardiseringen på tværs af sundhedsvæsenets systemer og sektorer.

 

NSP-miljøet kan betragtes som et referencemiljø, der er fælles for parterne på sundhedsområdet. Og på samme måde som referencearkitekturer kan være med til at nedbringe kompleksiteten i afklaringsfasen af et projekt, kan services på den Nationale Serviceplatform medvirke til at nedbringe kompleksiteten i hele projektet; da projektet kan vælge at benytte eksisterende fælles services og integrere til disse på en standardiseret måde, fremfor at skulle definere og udvikle de pågældende services en gang til selv.

Indlægget vil fokusere på, hvilke services, der allerede idag er tilgængelige og med fordel kan indtænkes, når nye løsninger udvikles og når eksisterende løsninger skal videreudvikles. Samtidig løftes sløret for services på vej - på den korte og den lidt længere bane.