Referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder - hvordan kan man anvende en referencearkitektur i forbindelse med it-projekter?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Pia Jespersen
Stilling: 
Specialkonsulent
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
phj@nsi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Referencearkitekturen sætter rammen for løsninger og standardanvendelse inden for sit område
2: 
Referencearkitektur som bindeled mellem forretningsbehov og standarder
3: 
Referencearkitekturen gør det lettere at genanvende og videreudvikle løsninger inden for dens område

Den første referencearkitektur, der er udarbejdet for NSI for sundhedsområdet, er referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder. Arkitekturens fokus er på deling af data, hvor indholdet ikke nødvendigvis er fuldt struktureret og standardiseret, som fx dokumenter og billeder. Målet er, at man ved at standardisere informationer om dokumenter og billeder (såkaldte metadata), på nationalt plan, kan fremskynde digitaliseringen i sundhedsvæsenet og reducere udgifterne til udvikling og integration af fagsystemer. Referencearkitekturen har anbefalingsgraden ”Anbefalet”. Med denne anbefalingsgrad forudsættes det, at parterne tager udgangspunkt i referencearkitekturen ved udvikling af nye løsninger, og at afvigelser herfra begrundes overfor NSI.

Referencearkitekturen anbefaler, at man baserer sig på anvendelse af IHE standarder og profiler, der sikrer, at referencearkitekturen også kan indgå i en international sammenhæng. På nationalt plan betyder det, at der etableres to domæner – et statsligt og et fællesregionalt, som senere kan suppleres med et fælleskommunalt domæne. På denne måde bliver det muligt at etablere fælles ensartede snitflader mellem regionernes og statens it-løsninger, når der skal udveksles dokumenter og billeder. Det bliver også muligt at etablere dokument-lagre på tværs af sundhedsvæsenet, hvor man ved hjælp af de nationalt standardiserede metadata kan fremsøge dokumenter på tværs af it-systemer og organisationer.

Med udgangspunkt i referencearkitekturen vil indlægget beskrive, hvordan referencearkitekturen kan bruges som ramme for udarbejdelse af konkrete løsningsarkitekturer inden for området. Indlægget beskriver, hvordan man i referencearkitekturen bevæger sig fra det strategiske niveau med beskrivelse af vision og mål over det forretningsmæssige niveau til en mere konkret beskrivelse af den tekniske implementering og anvendelse af standarder.

Endelig vil der blive lagt vægt på, hvordan indholdet af referencearkitekturer - vedtagne og kommende - med fordel kan inddrages i konkrete projekter, særligt i afklaringsfasen med henblik på at reducere usikkerhed og kompleksitet ved valg af rammer og standarder for projektet.