Overordnet status for RSI: Hvordan går det med samarbejdet og med at opfylde pejlemærker?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Heidi Forberg
Stilling: 
Sekretariatschef
Firma/organisation: 
Regionernes Sundheds-it, RSI
E-mail: 
hfo@regioner.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vi vil (fortsat) hinanden
2: 
Vi følger fremdrift tæt
3: 
Vi laver andet end at sætte nye projekter i søen

Vi vil (fortsat) hinanden

For 2½ år siden etablerede vi Regionernes Sundheds-it, det fælles og forpligtende samarbejde mellem regionerne. Et er at tænke de store tanker for et samarbejde, noget andet er at føre dem ud i livet: Siden vores etablering er vi ikke alene blevet enige om fælles spilleregler for vores samarbejde, men vi har også efterlevet dem og justeret dem. Siden da er vi ikke alene blevet enige om fælles mål, men vi har også nået mange af dem. Og siden da har vi formået at opretholde en god samarbejdsånd, som har kunnet rumme nødvendige drøftelser, og som klart afspejler, at vi fortsat vil hinanden.

Disse aspekter udgør et væsentligt fundament for den strategiproces, som vi har iværksat her i efteråret og som skal danne bagrund for prioritering af nye fælles mål.

Vi følger fremdrift tæt

Vi startede med 24 pejlemærker, og vi har nu gennemført 13 af dem. De resterende 11 pejlemærker følges tæt i kraft af en månedlig porteføljestatus og dertil hørende månedligt styregruppemøde. Her gennemgår RSI-styregruppemedlemmerne status for hvert pejlemærke, og fokus er forståeligt nok lige nu på de pejlemærker, der har dead-line i 2012.

Fremdrift følges også tæt for de øvrige projekter, som vi har iværksat; regionerne har foruden de 11 resterende pejlemærker 6 såkaldte samarbejdsprojekter, herunder fælles udbud af præhospital patientjournal, fælles udbud af sygesikringssystem og implementering af fælles apotekersystem.

Vi laver andet end at sætte nye projekter i søen

Det er altid interessant at sætte nye ting i gang og drømme om nye sundheds-it-løsninger, der gør livet bedre for vores patienter og for vores personale. Ikke desto mindre fokuserer vi også på det ”hverdagsagtige”, nemlig på at få det til at fungere, som vi allerede har udviklet og nu er i drift. Derfor har vi lavet fælles spilleregler for, hvordan vi vil drive og videreudvikle de løsninger, som vi har etableret i fællesskab, og p.t. er vi i gang med at implementere spillereglerne på de kørende løsninger.