Patient empowerment: Hvad gør regionerne for at skabe tilfredse, trygge og involverede patienter?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Christian Worm
Stilling: 
Stabsdirektør
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Helle Høstrup
Stilling: 
Specialkonsulent
Firma/organisation: 
Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden
Navn: 
Peter Simonsen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhesinnovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Regionerne samarbejder om it-understøttelse af patient empowerment og telemedicin
2: 
Patienten sættes i centrum for it og telemedicinske indsatser
3: 
Patienter og borgere skal involveres i den fremtidige udvikling

Regionernes Sundheds-it lancerede i efteråret 2011 de to fællesregionale strategier for it-understøttelse af patient empowerment og telemedicin. De to strategier opfylder to pejlemærker i RSI’s fire fokusområder for regionernes sundheds-it indsats. Strategierne skal efter RSI-styregruppens beslutning udmøntes i konkrete anbefalede projekter og implementeres i regionerne. 

Strategi for it-understøttelse af patient empowerment sætter fokus på udvikling af muligheder for understøttelse af patientens og pårørendes ressourcer i samarbejde med sundhedsvæsenet. Strategien er blevet til på baggrund af en vision, der illustrerer, hvad vi har opnået, når vi har itunderstøttet patient empowerment:

  • En tilfreds, tryg og involveret patient i det hele sundhedsvæsen.
  • Et sundhedsvæsen, der samarbejder med patienter og pårørende og ser dem som aktive og ligeværdige partnere og derigennem opnår effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet.

Strategien opstiller overordnede principper for det organisatoriske og det operationelle niveau. Strategien er således rammesættende for at realisere potentialet i patient empowerment for både sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. Strategiens operationelle principper udgør samtidig et grundlag for, at understøttelse af patientens egne ressourcer tænkes ind i fremtidig planlægning og drift af både it-projekter og telemedicinske indsatser. Strategien sætter patientens egne muligheder på dagsordenen, så patienter og pårørende bliver aktive medspillere i sundhedsvæsenet. Det er på den måde både hensigten at øge oplevelsen af tryghed, sikkerhed og sammenhæng for den enkelte patient og pårørende og at øge sikkerhed og effektivitet for generelt  i sundhedsvæsenet.

RSI har nedsat et fællesregionalt vidensforum, som omfatter både telemedicin og it-understøttet patient empowerment. Dette forum har til opgave at varetage videndeling for de to områder, sammenhængen imellem dem samt projektstyringsansvar for de projekter og indsatser, der igangsættes som udmøntning af strategierne. De to strategier har fælles berøringsflader og sammenhænge, og tilsammen skaber de stærke muligheder for at yde en bedre kvalitet centreret om patienterne. En tæt relation mellem de to områder er med til at sikre, at patient empowerment indtænkes i telemedicinske indsatser, og at telemedicinske løsninger indtænkes, hvor det kan understøtte empowerment. På den måde får både telemedicinske og it-understøttede indsatser patienten og patientens behov som omdrejningspunkt.

Vidensforum for telemedicin og it-understøttet patient empowerment er ansvarlig for, at fællesregionale indsatser tager afsæt i de to strategier. Det skal overordnet fungere som rådgivende organ for RSI-styregruppen i relation til udmøntning af strategierne. Vidensforum skal sikre, at der etableres en tværgående koordination og prioritering i de fællesregionale indsatser og projekter, som strategierne udmøntes i. Det fællesregionale vidensforum håndterer derfor også dialog og kontakt med National Sundheds-it, KL, PLO, MedCom, Danske Patienter, leverandører og eksterne interessenter i relation til de fællesregionale indsatser. Aktuelt er der igangsat et projekt, Patientens Område, i samarbejde med sundhed.dk for udmøntning af strategi for it-understøttelse af patient empowerment. Projektets grundidé bygger på patientens muligheder for at undersøge og agere i forhold til sine sundhedsdata, og projektet vil involvere patienter i udviklingen undervejs.

Med strategierne og Vidensforum er der således lagt op til en fremtidig involvering af patienter og pårørende for at sikre en udvikling på områderne, der imødekommer de behov, patienter og pårørende oplever samt de sundheds- eller behandlingsmæssige behov, der knytter sig til deres sygdomsforløb.