Sammenhæng og samarbejde: Hvad gør regionerne for at skabe sammenhæng på tværs?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Pia Kopke
Stilling: 
Kundechef
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden IMT
E-mail: 
kopke@regionh.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sammehæng kan skabes på flere måder
2: 
Flere konkrete initiativer til at skabe sammenhæng
3: 
Initiativer bør tænkes ind i forskellige løsninger

Budskab 1: Sammenhæng kan skabes på flere måder

Når man snakker om it-sammenhæng på tværs af hospitaler, på tværs af regionsgrænser og på tværs af hospitaler, praktiserende læger og kommuner, opfatter man til tider dette som et udtryk for, at der skal købes ét enkelt system, der skal rulles ud over det ganske land.

Sammenhæng kan dog skabes på flere måder end som så: Man kan udveksle information på tværs af systemer, man kan samle information om, hvor data ligger, i et indeks, og man kan samle data fra forskellige systemer i et system.

Der er fordele og ulemper ved de enkelte metoder, og det, der på papiret synes at være ”det rette” og ”det bedste”, kan også være det, der er det sværeste, og det, der tager længst tid. Fordele og ulemper skal derfor nøje vægtes med tidsperspektivet og omkostningerne ved at frembringe resultaterne. I RSI-sammenhæng vægter vi det at lave en såkaldt Business Case højt, idet vi gerne vil afveje fx arkitektoniske principper med bl.a. pengepungen og uret.

Budskab 2: Flere konkrete initiativer til at skabe sammenhæng

Regionerne har i regi af RSI iværksat flere konkrete initiativer for at skabe sammenhæng på tværs af hospitaler, regionsgrænser og sektorer.

Ét initiativ er vores fokus på at implementere en række MedCom-standarder, der bl.a. gør det muligt at udveksle information om patienter mellem hospital og den kommunale hjemmepleje.

Et andet initiativ er at samle data fra forskellige systemer i ét system, således at vitale data om patienten - uagtet hvor denne tidligere har været indlagt - kan ses ét sted. Dette initiativ kalder vi for Sundhedsjournalen.

Et tredje initiativ er vores løsning til at samle information om billeddiagnostisk materiale ét sted, således at man kan undgå at tage fx et røntgenbillede af patienten, såfremt det allerede er taget et andet sted. Dette initiativ kalder vi for Billedindekset.

Det er væsentligt for os, at data der flyder på tværs af hospitaler og på tværs af sektorer, ikke kun er til gavn for det sundhedsfaglige personale, men også kan læses af patienterne selv. Derfor har vi givet patienter adgang til at læse sin egne data på sundhed.dk (kræver pålogning).

Budskab 3: Initiativer bør tænkes ind i forskellige løsninger

Det er ikke kun i forbindelse med mad og miljø, at man skal tænke genbrug, men i høj grad også i forbindelse med sundheds-data. De data, som vi opsamler fra forskellige systemer i Sundhedsjournalen, skal derfor tænkes ind i andre løsninger og brugsmønstre. Hvordan kan man fx bruge Sundhedsjournalen til brugbare løsninger til patienter med langvarige, kroniske lidelser? Og hvordan kan vi målrette data fra Sundhedsjournalen til bestemt patient- og faggrupper? Genbrug giver mening, også i forhold til sundheds-it.