Health Apps til klinikeren på farten

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Martin Winberg
Stilling: 
Fysioterapeut
Firma/organisation: 
Sygehus Sønderjylland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Søren Overgaard Petersen
Stilling: 
Softwareudvikler
Firma/organisation: 
Logica Danmark A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
De nyeste teknologier giver mulighed for at give de ”gamle” kliniske basissystemer en mere brugervenlig og anvendelsesorienteret brugergrænseflade
2: 
Tilgængelighed til komplekse arbejdsgange fremmes ved at bruge de interaktionsformer, som vi allerede kender f.eks. fra vores telefoner og tablets
3: 
Brugerinvolvering er et must, når man skal målrette anvendelsen af it til specifikke arbejdssituationer

Sundhedsområdet er meget informationstungt og samtidig udfordret på servicemål og økonomi. Så meget mere paradoksalt er det, at sundhedsområdet er langsommere end andre områder, når det gælder brug og implementering af mulighederne i den nyeste it og anvendelse af nye metoder. Sundhedsområdet har brug for en anden tilgang til anvendelsen af it med fokus på de menneskelige kompetencer og samarbejdsmodeller og samtidig implementere state-of-the-art teknologier og metoder.

De ”gamle” kliniske kernesystemer som f.eks. EPJ ligner i deres opbygning og brugergrænseflader traditionelle ”kontorløsninger”, som forudsætter, at brugerne sidder på en stol foran et skrivebord. Dette er imidlertid en sjældenhed, når vi ser på sundhedsområdet. Her er brugerne på farten – og forventes at være i behandlingssituationen i dialog og kontakt med patienter og pårørende. Geografien er samtidig under stærk forandring med et stigende antal udlæggelser, hvor man ikke har adgang til de traditionelle løsninger – og samtidig begrænses af lovgivning og forordninger på kommunikation, som ikke er fulgt med tiden og de teknologiske muligheder.

På Sygehus Sønderjylland har vi, i samarbejde med Logica Danmark A/S, udviklet de første af en række Health Apps til klinikeren på farten. Her er fokus på klinisk arbejde tæt på patienterne, herunder på lokationer, som ikke blot er det traditionelle sygehus, men også på institutioner og i eget hjem. Her er den traditionelle kontorarbejdsplads skubbet i baggrunden til fordel for let anvendelige devices og velkendte brugergrænseflader. En Health App understøtter netop én arbejdsgang for én type bruger. Det giver dedikeret funktionalitet, der er let at overskue. Brugeren benytter netop de informationer og kun de funktioner, der er behov for, med udgangspunkt i netop den situation, som brugeren er i.

Der er lagt vægt på at bruge de kommunikationsformer og de brugergrænseflader, som de kliniske medarbejdere allerede kender fra deres egne mobile devices, f.eks. deres iPad. Samtidig er udgangspunktet enkelhed. Der arbejdes således ikke med det formål at løse alle tilfælde, herunder specialtilfælde. Langt de fleste arbejdssituationer er langt mindre komplekse end de situationer, der typisk skal dækkes af de traditionelle EPJ-løsninger. Traditionelt er udgangspunktet oftest, at løsningen skal være 100 % dækkende, dvs. inkl. dækning af alle specialtilfælde.

 Motivation

De traditionelle kliniske løsninger rummer en meget stor rigdom af funktionalitet og kompleksitet, og de er samtidig udviklet med udgangspunkt i administrative løsninger, som kun i begrænset omfang svarer til klinikernes arbejdsdag.

Health Apps er udviklet i tæt samarbejde mellem klinikere og it-leverandøren. Udgangspunktet er brugergrænseflader og funktionalitet, som er målrettet en given arbejdssituation til brug i arbejdssituationen – med respekt for de underliggende basissystemer. Brugergrænsefladen er samtidig opbygget, så den allerede er velkendt fra andre sammenhænge.

 Indlægget

I indlægget præsenteres processen og den samarbejdsform, som har ført frem til de første Health Apps. Efterfølgende vises det færdige resultat, med udgangspunkt i de konkrete arbejdssituationer, hvor klinikeren på farten får en helt anden form for enkel, målrettet it-understøttelse.