Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Claus Kjærgaard Andersen
Stilling: 
Senior Architect
Firma/organisation: 
Systematic AS
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Nikolai Hoffmann-Petersen
Stilling: 
Læge
Firma/organisation: 
Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro
Navn: 
Erling Pedersen
Stilling: 
Overlæge, professor, dr. med
Firma/organisation: 
Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro
E-mail: 
ebp@dadlnet.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Præsentation af en konkret telemedicinsk løsnings fordele i forhold til det daglige arbejde med hjemmemonitoreringer.
2: 
Styrken ved etablering af integration og sammenhæng i dataflow mellem borgerens sundhedsjournal og klinikerens primære arbejdsstation.
3: 
Udfordringer i forhold til (manglende) standarder og fælles terminologi.

Fordelene ved at støtte borgerne i deres ønske om at være aktive, selvbehandlende og inddragede i deres egen sundhed og behandling er åbenlyse. Sundhedsvæsnet får mulighed for på mere fleksibel vis at give flere services til flere patienter med de samme eller færre ressourcer, hvilket ikke er uvæsentligt i en tid med stadig flere kronikere og generelt stigende forventninger til sundhedsvæsnet.

Oplæggets fokus er anvendelsen af telemedicinske løsninger i praksis, set fra både en borger- og kliniker-vinkel.

I oplægget gives der en kort præsentation af et forskningsprojekt om måling af hypertension, herunder indhold, mål, metoder og omfang. Projektets datagrundlag er baseret på hjemmemonitorering af blodtryk, hvor fokus både har været på patientgruppen og de klinikergrupper, der anvender de opsamlede data.

I oplægget vises den brugergrænseflade, som borgeren anvender som tilgang til data. Via sin sundhedsjournal kan borgeren følge de indsamlede blodtryksværdier og den beregnede gennemsnitsværdi, både grafisk og i tabelform. Hvis borgeren vil deltager i andre sundhedsprogrammer, vil han eller hun kunne anvende samme telemedicinske løsning.

Oplægget præsenterer samtidig en vinkel på de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal etableres i forbindelse med hjemmemonitorering.

Ydermere præsenteres de udfordringer, der har været igennem projektforløbet, herunder etablering af integration og kommunikation af data til EPJ-løsningen Columna og de systemer, der anvendes af praksislæger i Holstebro kommune. Oplægget vil blandt andet vise, at klinikere er tvunget til at skifte mellem forskellige systemer og grænseflader, når der mangler standarder til kommunikation af opsamlet data og refleksion over de udfordringer, der kan opstå i forhold til anvendt terminologi på de enkelte dataelementer.

 

Motivation: Hvorfor skabe sammenhæng i hjemmemonitorering?

Jo mere sundhedsvæsnet flytter undersøgelse og dataopsamling til at foregå i borgernes eget hjem, jo mere vokser behovet for sammenhæng i dataflow og anvendelse af terminologier.

Dataflow skal sikre, at de sundhedsprofessionelle kan tilgå data på deres primære arbejdsstationer, og at patienterne kan tilgå data via egne sundhedsjournaler, så begge parter oplever et sammenhængende sundhedsvæsen.