Telemedicin i et tværorganisatorisk felt - hvordan lykkes det uden een stærk mand for bordenden?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Dorte Stigaard
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Region Nordjylland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan får man ting til at ske ikke på grund af, men på trods af.
2: 
Erfaringer i og udfordringer med at arbejde tværsektorielt /tværorganisatorisk - Hvad ville jeg gøre igen, og hvad ville jeg gøre anderledes
3: 
Fælles vision, vilje og gensidig tillid er en forudsætning for succes.

Beskrivelse

TeleCare Nord er et implementerings- og demonstrationsprojekt, der med udgangspunkt i resultater fra forsknings- og pilotprojekter arbejder målrettet på at skalere anvendelsen af telehomecare til patienter med KOL op til fuld skala. Projektet skal således gennem tværsektorielt samarbejde om og med patienten, efterstræbe de gevinster og potentialer, som er opnået i pilot- og forskningsprojekter indenfor rammerne af normal drift. Målet for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med KOL, der kan have gavn af projektets løsning, får mulighed for det – uanset hvilken kommune, hvilket sygehus eller hvilken praktiserende læge de er tilknyttet.

TeleCare Nord er etableret som et tværsektorielt partnerskabsprojekt i samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske sygehuse, de 11 nordjyske kommuner og almen praktiserende læger i Nordjylland. Den bærende projektidé er således, at realiseringen af potentialerne i telehomecare, såvel kvalitetsmæssige som samfundsøkonomiske, fordrer en solid forankring og koordination i et tværsektorielt samarbejde, som involverer de direkte og indirekte aktører herunder patienter og pårørende.  

Det danske sundhedsvæsen står i de kommende år overfor en række udfordringer. Snævre økonomiske rammer, flere behandlingsmetoder og stadig flere ældre, stiller krav til konstant at udvikle organiseringen og øge effektiviteten. Behandling af kronisk sygdom beslaglægger en stor del af sundhedsvæsenets ressourcer, og i takt med at befolkningen bliver ældre og sundhedsvæsenet udvikler nye metoder til diagnostik og behandling, vil denne udvikling fortsætte. Samtidig med øget behandlingsbehov og efterspørgsel, byder økonomien en stram optimering af sundhedsvæsenet.

I de kommende år vil vi se et stigende antal borgere med kronisk sygdom. Det betyder, at der skal tænkes i løsninger med mest mulig sundhed for pengene. Et af svarene på disse udfordringer er, at styrke det tværorganisatoriske og tværsektorielle samarbejde mellem alle sundhedsvæsenets aktører.

I oplægget redegøres der, med afsæt i TeleCare Nord, for de udfordringer der er forbundet med at skabe et tværsektorielt og tværorganisatorisk samarbejde. Herunder udfordringen i at skabe fælles konsensus omkring et projektgrundlag som udfordrer eksisterende samarbejdsmodeller og forudsætter gensidig tillid og fælles fodslaw mellem alle aktører i en hel region.