PrintPrint

Deltag i debatten nu - giv politikerne dine ideer og input til, hvordan du mener, man bør indrette fremtidens e-sundhedsvæsen

                                                 

Det er i dag bredt anerkendt, at sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der vil kræve innovative tiltag. Udfordringer som ”kronikerbølgen” og ”den demografiske bombe” er eksempler på, at ”det vi plejer at gøre” snart ikke længere er tilstrækkeligt. Såfremt borgerne fortsat skal have tillid til den fri og lige adgang til behandling i sundhedsvæsenet, gennem en overvejende skattefinansieret samfundsmodel, er der behov for at gentænke alle sundhedsydelser i en ny kontekst, hvor udfordringerne og velfærdsteknologiens muligheder afstemmes for at efterkomme borgernes krav om et serviceorienteret, tidssvarende sundhedsvæsen. De økonomiske rammer fordrer ligeledes en prioritering af indsatser og behovet for sundhedsydelser – herunder deres tilgængelighed, gennemførelse, tilhørende effekter og omkostninger - i hele sundhedsvæsenet. Man må spørge: Hvad bliver de afledte justeringer og forandringer, sundhedsvæsenet må undergå?

En mulig tilgang til at skabe den nødvendige innovation og udvikling med e-sundhed som et underliggende tema er at anskue sundhedsvæsenet som et HELE med borger-/patientcentrering, service-orientering og sektorneutralitet. Det er i sagens natur ikke uproblematisk, men det vil kunne bidrage til at flytte den gængse opfattelse af, hvad der er muligt, nødvendigt og realistisk.

Danske Regioner har med deres sundhedspolitiske udspil ”Det hele sundhedsvæsen” og KL’s tilsvarende ”Det nære sundhedsvæsen” begge udtrykt ønske om, at sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende patientforløb. En udfordring ligger i at sikre ”sømløse” patient-overgange, særligt på det tværsektorielle område. Er det muligt at skabe den nødvendige sammenhæng i bermudatrekanten mellem praktiserende læge, kommune og hospital i den eksisterende struktur eller er det nødvendigt at justere spillereglerne, så borgeren/patienten kan blive mere styrende i sin egen helbredshåndtering?

Vi vil opfordre politikerne til at tænke "ud af boksen" i en kreativ dialog og diskussion for at finde veje til en nødvendig modernisering - og måske ligefrem servicetransformering og redesign - af vores sundhedsvæsen ved indtænkning af eSundhed på mere grundlæggende måde end den, vi kender til i dag med fokus på at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af organisationer og sektorer.

 

  • Ordstyrer: Journalist Mette Vibe Utzon
  • Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (MELDT AFBUD!)
  • Camilla Hersom, Det Radikale Venstres sundhedspolitiske ordfører
  • Sophie Løhde, Venstres sundhedspolitiske ordfører
  • Flemming Møller Mortensen (S), formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
  • Danske Regioner ved formand for Danske Regioners sundhedsinnovationsudvalg Poul Müller, regionsrådsmedlem fra Region Midtjylland
  • KL ved fungerende borgmester Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune 
  • Epitalet ved overlæge, ph.d. Klaus Phanareth

Referencer:

(link) Det hele sundhedsvæsen

(link) Det nære sundhedsvæsen 

EPITALET: www.epital.org

Indsend spørgsmål, kommentar eller ideer til panelet ▼